Solucionari física 1rbat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 369 (92013 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
S O L U C I O N A R I
FÍSICA

1

Autors del material complementari M. Àngels Jurado Francesc Gomila Autors del llibre de l’alumne Salvador Serra Montserrat Armengol Juan M. Mercadé

BARCELONA - MADRID - BUENOS AIRES - CARACAS GUATEMALA - LISBOA - MÈXIC - NOVA YORK PANAMÀ - SAN JUAN - BOGOTÀ - SÃO PAULO AUCKLAND - HAMBURG - LONDRES - MILÀ - MONT-REAL NOVA DELHI - PARÍS - SAN FRANCISCO -SYDNEY - SINGAPUR SAINT LOUIS - TÒQUIO - TORONTO

Física 1 · Batxillerat · Solucionari No és permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni el seu tractament informàtic, ni la transmissió de cap forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o d’altres mitjans, sense el permís previ i per escrit dels titulars del Copyright. Drets reservats

©2008, respecte a la primera edició en català per:

McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U. Edificio Valrealty, 1a planta Basauri, 17 28023 Aravaca (Madrid) ISBN: 978-84-481-6764-6 Dipòsit legal: ???? Autors del llibre de l’alumne: Salvador Serra, Montserrat Armengol, Juan M. Mercadé Editora del projecte: Mercè Pérez Tècnic editorial: Beatriz Arroyo Disseny de coberta: Quim Team! Dissenyinterior: McGraw-Hill Il.lustracions: Albert Badia i Campos i Luís Bogajo Composició: Baber Imprès a: ??? IMPRÈS A ESPANYA - PRINTED IN SPAIN

ÍNDEX

3

ÍNDEX
j Solucionari del Llibre de l’alumne
Unitat 0. Les magnituds físiques i la seva mesura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unitat 6. Conservació de l’energia . . . . .Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93
93 98

5
5

Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j Bloc 1. Cinemàtica
Unitat 1. Cinemàtica en una dimensió . .
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j Bloc 3. Introducció a l’electromagnetisme
14
14 18

Unitat7. Corrent continu . . . . . . . . . . . . .
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112
112 116

Unitat 2. Cinemàtica en dues dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31
31 35Unitat 8. Imatges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124
124 126

j Bloc 2. Dinàmica
Unitat 3. Forces i lleis de Newton . . . . . .
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49
49 55

jSolucionari de la Guia didàctica
Unitat 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Unitat 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Unitat 4. Conservació de la quantitat de moviment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70
70 72Unitat 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Unitat 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Unitat 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Unitat 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Unitat 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Unitat 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Unitat 5. Treball ienergia . . . . . . . . . . . . .
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78
78 84

FÍSICA 1

00

5

j Unitat 0. Les magnituds físiques i la seva mesura
Activitats finals
Qüestions
1. L’alegria és una magnitud? I la força muscular del braç d’un atleta? I la intel.ligència? I la velocitat d’una línia...
tracking img