Solucionari tecno

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 68 (16895 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
S O L U C I O N A R I
TECNOLOGIA INDUSTRIAL

1
Autors del llibre de l’alumne Joan Joseph Roger Hoyos Jaume Garravé Francesc Garófano Francesc Vila Autor del material complementari Víctor Guisado
BARCELONA - MADRID - BUENOS AIRES - CARACAS GUATEMALA - LISBOA - MÈXIC - NOVA YORK PANAMÀ - SAN JUAN - BOGOTÀ - SÃO PAULO AUCKLAND - HAMBURG - LONDRES - MILÀ - MONT-REAL NOVA DELHI - PARÍS - SANFRANCISCO - SYDNEY - SINGAPUR SAINT LOUIS - TÒQUIO - TORONTO

Tecnologia industrial 1 · Batxillerat · Solucionari No està permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni el seu tractament informàtic, ni la transmissió de cap forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o d’altres mitjans, sense el permis previ i per escrit dels titulars delcopyright. Drets reservats 2008, respecte a la primera edició en català per: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U. Edificio Valrealty, 1.a planta Basauri, 17 28023 Aravaca (Madrid) ISBN: 978-84-481-6772-1 Depósito legal: Autors del llibre de l’alumne: Joan Joseph, Roger Hoyos, Jaume Garravé, Francesc Garófano, Francesc Vila Editor de projecte: Alícia Almonacid Tècnic editorial: Conrad AgustíDisseny de coberta: Quin Team! Disseny interior: McGraw-Hill Il·lustracions: Joan Joseph, Luis Bogajo, Germán Tejerina, Pere Lluis León Composición: ?? Imprès a: IMPRÈS A ESPANYA - PRINTED IN SPAIN

©

ÍNDEXíNDEX
Comencem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 8 6

j BLOC 3. Materials
Unitat 6. Propietats i assaigs
. . . . . 30 30 33 Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j BLOC 1. Sistemes energètics
Unitat 1. Els recursos energètics . . . .
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 8 8 9

Unitat 7. Metal·lurgia i siderúrgia

. 35 35 37 39 39 43

Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unitat 8. Metalls no fèrrics . . . . . . . .
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unitat 2. Producció i distribució

d’energia elèctrica . . . . . . . . . . . . . . . 10
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 13

Unitat 9. Materials no metàl·lics

. . . 44 44 46

Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Unitat 3. Energies alternatives

. . . . 14 14 16

Bloc 3. Avaluació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bloc 1. Avaluació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

j BLOC 4. Sistemes mecànics
Unitat 10. Màquines simples i elements
de màquines .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 52

j BLOC 2. Sistemes electrotècnics
Unitat 4. Circuits de corrent continu. . .
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 19 23

Unitat11. Mecanismes de transmissió
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de moviment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
55 58 61 61 67

Unitat 5. Instal·lacions elèctriques

domèstiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitats...
tracking img