Sonido o ruido?

Páginas: 2 (366 palabras) Publicado: 12 de marzo de 2012
Xerrada 18/01/2010

So o soroll?

2on de SO

Índex

INTRODUCCIÓ...........................pàgina1
SO..............................................pàgina1SOROLL......................................pàgina1
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.......pàgina1
CONCLUSIÓ................................pàgina2

Introducció

La xerrada ha estat realitzada per Romina del Rey Tormos, del departamentd’acústica aplicada de l’Escola Politècnica Superior de Gandía.
En aquesta xerrada s’han tractat les diferències entre so i soroll, així com la contaminació acústica provocada per aquest últim, elsefectes d’aquesta en la societat, i la necessitat d’un tractament per a evitar aquests efectes.
Primerament s’han definit aquests dos termes per tal de diferenciar-los.
So
Es una ona que viatja ique es pot percebre. Aquesta ona ve determinada per dos factors:
* La intensitat: està directament relacionada amb l’amplitud de l’ona i ens permet diferenciar entre sons forts o sons dèbils.* El to: està relacionat amb la freqüència de la ona i permet diferenciar entre sons greus o sons aguts.
Soroll
- So no desitjat que pot inferir en la recepció d’un so.
-So excessiu.
- So desagradable.
- Produeix efectes fisiològics o psicològics sobre la persona.
- No son sorolls aquells sons provocats per la natura.- Segons el B.O.E, soroll compren aquell so que provoca pèrdua d’audició o puga ser nociu per a la salut.

Contaminació acústica

Donada aquesta nocivitat del soroll, s’han estudiat elsefectes en la societat. Els científics consideren la contaminació acústica com una contaminació molt molesta, i el soroll ambiental provocat per humans s’ha duplicat en els últims anys. Des de l’Abrilde 2009 s’exigeix un anàlisi acústic en la construcció dels edificis per a evitar la nocivitat del so als residents.
Aquest tipus de contaminació provoca estrés a les persones que la pateixen, i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ruido
  • ruido
  • Ruido
  • Ruido
  • El ruido
  • ruido
  • ruidos
  • ruido

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS