Soroll i timbre

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (414 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Soroll i timbre Hans Heinz Stuckenschmidt La música del siglo XX

En aquest text l’autor cita tres fenòmens auditius naturals, el primer és el fenomen natural produït per animals, com el cant delsocells ja siguin corbs, merles, rossinyols, pardals, etc. La pluja el tro i la pedra i per últim el flux dels rius com a fenòmens auditius naturals.
Uns exemples de fenòmens auditius creats com aresultat de l’activitat humana seria el soroll del trànsit, el motor dels vehicles o els clàxons. I en l’àmbit de la construcció, el soroll de les màquines.

En el primer paràgraf l’autor esmenta laparaula contínumm, que fent referència al seu significat entenem que és el conjunt de els sons indiscriminats dins de la percepció auditiva humana.
També en el primer paràgraf hi trobem una definició:Els homes de totes les èpoques han utilitzat la música per a reflectir aquest vast món de sons i sorolls, no tant per a crear una rèplica dels fenòmens acústics sinó més aviat amb la intenció de donarforma artística a aquest material divers en brut. Que vol dir que una persona capaç d’organitzar sons i silencis donant-li una intenció expressiva, podem dir que és un creador musical.
Fentreferencia a la comunicació no podem dir que és el mateix comunicar-se mitjançant un codi acústic que comunicar-se a través de la música. Un exemple pot ser els senyals auditius del telèfon.

En el segonparàgraf l’autor esmenta quatre classes de sons: El so sinusoïdal és aquell que no es pot obtenir mitjançant els instruments tradicionals i no tenen harmònics. Sons complexos són aquells produïts apartir d’un so pur. Sons mixtos aquells produïts per la simultaneïtat de piràmides d’harmònics sobre diferents sons fonamentals els quals l’oïda pot distingir. I per acabar, els sorolls, que són elsfenòmens acústics que no es poden distingir una freqüència en concret.

Després d’haver llegit el text uns quants cops crec que el que ens esta intentant transmetre és que em de donar més importància a...
tracking img