Sotware lliure

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (438 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
El software lliure i de codi obert.

El software lliure es refereix a la llibertat dels usuaris per executar, copiar, distribuir, estudiar, canviari millorar el software.
Hi han principalmentquatre llibertats d’usuari del software:
1. Llibertat d’utilitzar el programa, amb qualsevol propòsit.
2. Llibertat d’estudiar com funciona el programa i adaptar-ho a les necessitats.
3. Llibertat dedistribuir copies.
4. Llibertat de millora el programa i fer publiques les millores a els altres, per a poder-se’n beneficiar tota la comunitat. El accés al codi Font es un requisit previ per això.Un programa es de software lliure si els usuaris tenen totes aquestes llibertats. El ser lliure significa que no has de demanar permís ni pagar per ell. Això significa la llibertat de qualsevolpersona o organització d’utilitzar qualsevol tipus de sistema informàtic, per a qualsevol classe de treball, sense tenir l’obligació de comunicar-ho alguna altra entitat.
Tot i que, son acceptables certstipus de regles sobre la manera de distribuir software lliure, sempre i quan no entrin en conflicte amb les llibertats centrals. Per exemple, el copyleft es la regla que implica que quan esredistribueixi el programa no es poden agregar restriccions per denegar a les altres persones les llibertats centrals. Aquesta regla no entra en conflicte amb les llibertats centrals, sinó que mes bé lesprotegeix.
Però el software lliure sense copyleft també existeix. Hi ha raons mes importants per les que utilitzar copyleft, però si els programes de software lliure sense copyleft els podem utilitzar detotes maneres.
El codi obert te un punt de vista mes orientat a els beneficis pràctics de compartir el codi que a les qüestions morals o filosòfiques, les quals hi destaquen.
L’idea del codi obert escentra a la premissa de que al compartir el codi, el programa resultant ha de ser de qualitat superior al software del propietari, es una visió tècnica.
Un gran exemple de codi obert i programari...
tracking img