Spencer

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (413 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
MODULACIO SINAPTICA
*Receptors presinaptics: la seva activacio (unió dun NT) el ke fara es modular lalliberament del NT (afecta a la cuantitat de NT ke s’alliberara desde la neuronapresinap-augmenti o disminueixi- ), normalment disminuirá la kuantitat de NT ke s’allibera.
Els recp. Pres. poden ser de 2 tipus:
1. Autoreceptors: son receptors presinap. K sactiven kuan sels uneix el NT keallibera la seva propia neurona( on están situats aquets autoreceptors.). SI POC DESPRES ARRIBA UN PA AL BOTO TERMINAL, ya no tindran el mateix efecte, el ke fara será ke alliberara mes NT de lo normalo menys de lo normal. Mitjançant els autoreceptors el NT poden regular-se (autoregulació de la seva propia alliberació).
2. Heteroreceptors: reconeixen a NT diferents als ke allibera la sevapropia neurona (NT d’altres neurones). Cuan suneixi un NT al heterorecp. Es modulara l’alliberament de NT.HI ha 2 procesos en els ke están implicats els heteroreceptors: (en els 2 procesos interve unasinaptis principal –exitadora-, una tercera neurona ke estableix sinàpsis axoaxonica i heteroreceptors).
3.1 La inibicio presinàptica:si arriba un PA aket boto termanal fara k sobrin Canals decalci controlats x voltatge, al obrirse akets canalsentrara una det. Cuantitat d’ions de calci, ke faran k salliberi una det kuantitat de NT a l’espai sinaptic. COm estracta duna sinapsis exitadoraproduira ke es produeixi un PEP a la mebmbrana postsinaptica. Pero ke pasara si una mika abans daket pa sactiva una sinapsis axoaxonica? Arriba un pa al boto terminal de la tercera neurona(axoaxonica) isallivera NT ke activara els heteroreceptors presinaptics, al activarse akets heterorep. Tindrà un efecte inhibidor sobre l’obertura dels Canals de calci (fara ke sobrenmenys Canals). Si mentres duraakest efecte inhibidor arriba un pa. A la sinapsis principal (boto terminal), entrara menys calci de lo normal a linterior d’akest boto , terminal provocant ke salliberi menys nt. De lo normal., per...
tracking img