Stm, estat del mon

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (605 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SOSTENIBILITAT

TEMA 1

ESTAT DEL MÓN

1. IntroduccióA principis del segle XXI la biosfera humanitzada és davant d’una crisi global que no té únicament components ambientals sinó també socialsi econòmics.
Aquesta crisi és conseqüència de la manera particular en què els humans ens hem relacionat amb el planeta Terra.

2. Capacitat de càrrega
La capacitat de càrrega és "el nombre méselevat d'individus d'una espècie que un hàbitat pot suportar de forma indefinida".
Posem l'exemple d'una praderia amb cérvols. Hi ha un nombre màxim de cérvols a partir del qual la quantitat d’herba quemengen aquests animals és superior a la seva capacitat natural de regeneració. Superat aquest límit es produeix una pèrdua de la cobertura vegetal del sòl i, per tant, l’erosió fa reduir la producciód’herba. Finalment els cérvols seran la principal víctima del seu excés de població, ja que el nombre d’exemplars es reduirà per manca d’aliment. Si no se supera la capacitat de càrrega, la poblacióde cérvols es podrà mantenir de forma constant i indefinida, la quantitat de cérvols es mantindrà constant.
Aquest concepte explica que l'explotació sostenible d'un recurs renovable només es podràfer si no se supera la capacitat de càrrega.

La capacitat de càrrega també s'utilitza com a criteri per determinar la pressió màxima que un ecosistema pot suportar sense alterar-se. Així podem dir,per exemple, que la capacitat de càrrega que pot suportar un parc natural és —suposem— de 500 visitants per dia.
Ara bé, si la població animal objecte d'estudi és l'ésser humà i l'hàbitat és laTerra, ens podem preguntar: quina és la capacitat de càrrega de la Terra?, quantes persones pot suportar la Terra?
A aquesta pregunta podem respondre que la capacitat de càrrega depèn de les nostresexigències alimentàries, dels nivells de consum dels recursos, de la quantitat de residus generats, de les tecnologies utilitzades i de la nostra capacitat de mobilització davant les amenaces.

De...
tracking img