Sumar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 22 (5491 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SUMAR

Nadim El Taha , Sergio Garcia, Fco. Javier Gallardo
Escola Politècnica Superior de Castelldefels

Índex

1. Resum executiu
2. Mercat i producte
2.1. El mercat. Definició del sector d’activitat.El mercat.Els clients.La competència. 2.2. El producte. Descripció. Estratègia de diferenciació. Pla d’operacions.
2.3. Pla de màrqueting . Decisions del preu, distribució i comunicació.3. Equip i organització
3.1. Equip
3.2. Organització interna
4. Pla econòmic – financer
5. Sostenibilitat
6.Conclusions

1. Resum executiu

El pla de negoci que es presenta a continuació neix amb l’objectiu d’implantar la tecnologia FTTH (fibra òptica) a una part de la població de Gavà i oferir el servei residencial de veu i dades a través de la més moderna tecnologia en elmercat. El projecte requereix una inversió inicial de 750.000 € per la creació de SUMAR.
Aquesta inversió serà retornada a partir de l’any i 5 mesos, com podem veure en la següent imatge (Figura 1)

Figura 1. Punt mort de Sumar

Visió

La avançada tecnologia de fibra òptica (FTTH) es un mitjà de transmissió empleat utilitzat habitualment en xarxes de dades; un fil molt prim de materialtransparent, vidre o materials de plàstic, pel que s’envien polsades de llum que representen les dades a transmetre.
Les fibres s’utilitzen àmpliament en les telecomunicacions, ja que permet enviar gran quantitat de dades a una gran distancia, amb velocitats similars a les de la radio o cable. Son el mitjà de transmissió per excel·lència al ser immunes a les interferències electromagnètiques.Actualment, el mercat de les xarxes de fibra òptica es troba en clara expansió, on només existeixen dos clars competidor, amb “tintes” de oligopolis, ONO i Movistar.

Missió

La missió de SUMAR és fer arribar la avançada tecnologia FTTH inicialment fins a un col·lectiu de la ciutat de Gavà i expandir-la per tota la ciutat. S’ha dissenyat l’explotació de tres línies de treball relacionades entresi per poder satisfer les necessitats de mercat.
La primera d’aquestes serà la comercialització de les xarxes de fibra òptica a zones determinades de Gavà. Per completar la nostra oferta, oferirem la línia de alta i el router wi-fi gratis.

La nostra empresa treballarà la línia de oferir diferents tipus de serveis, amb velocitats de línia i preus variables segons l’ús de l’usuari ambd’internet
Per poder oferir aquest servei, disposem d’un equip amb reputació contrastada que ofereix els nostres serveis amb múltiples avantatges respecte als principals competidors del sector. El nostre objectiu és invertir en la innovació i el desenvolupament de millores en els nostres serveis.

2. Mercat i producte

En aquest apartat explicarem en que tipus de mercat es mou SUMAR i definirem elnostre producte i pla de màrqueting.

2.1. El mercat. Definició del sector d’activitat

Sumar és una empresa que pertany al sector de les telecomunicacions al poble de Gavà a Barcelona. Oferim servei residencial de veu i dades per a particulars i petites empreses. El nostre sector és un sector difícil però, tot i això, estem convençuts que podrem continuar endavant si contem amb el suportd’accionistes o autoritats locals. Aquest capital ens permetrà fer ús d’una xarxa moderna de fibra fins a casa (FFTH), enlloc de la actual xarxa de fibra que té la competència. Sí, ens trobem en un sector amb molta competència, però amb la nostra tecnologia podrem estar amb avantatge respecte la competència amb el seu conseqüent benefici.
Concretament el nostre servei consta de:

Regulació delsector i permisos necessaris per a actuar-hi:

Necessitarem un permís d’obres per al local on treballarem i els permisos pertinents al negoci de les telecomunicacions com permís d’obres per fer les canalitzacions per l’expansió de la fibra òptica i els permisos per a la instal·lació en edificis residencials o empresarials.

Barreres d’entrada:

Les principals barreres d’entrada a...
tracking img