Sverige 1700

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (718 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ser1.- Vilka viktiga händelser inträfade i världen mot slutet av 1700-talet?
Följt av ett halvt sekel av parlamentarism, kom reaktionen. En blodig kupp av Gustav III kom tillbaka till absolutmonarki, en stat som skulle pågå till ingrepp i Napoleonkrigen, som skulle tvinga Sverige att avträda Finland till Ryssland 1809.
2.- Hur visade Gustav III sin maklystnad?
3.- Vad innerbar statskuppenför kungens makt?
Kungen hittade högt kvalificerade medarbetare i Sprengtporten Magnus Jacob och Johan Christopher Toll, var de i uppdrag att provocera ett uppror till förmån för kungen i Finland ochScania, respektive. Upproret bröt ut i Skåne tidigt och attityder revolution upptäcktes av parlamentet. Som svar gjorde Gustavo vänta inte, som överenskommet, att återvända Sprengtporten Finland ochpersonligen rusade att vända en revolt i huvudstaden Stockholm. Den 19 augusti 1772, med stöd av militära garnisoner, konungen greps rådet om riket och de viktigaste partiledarna i parlamentetmössor. Två dagar senare, parlamentet, under kungen, antog en ny konstitution utarbetas i stort sett av samma monarken. Efter godkännande, var majoriteten av fångarna släpps. Med revolutionen 1772, varGustavo kunde, utan blodsutgjutelse, för att återställa den absoluta makten, även om de ursprungligen deklarerats för maktbalansen. Enligt honom därmed få ett slut på anarkin, division och utländskaberoendet. Polen används för att göra (split 1772) som ett exempel på det öde som väntade honom om Sverige gick runt deras kung.
4.- Pa vilket sätt förändrades adelns stälning under Gustav III:sregeringstid?
5.- Nämn nagra reformer som Gustav III genomförde.
Under hans regeringstid, gick den ekonomiska utvecklingen i Sverige och kunde aktivt angripa sociala förbättringar såsom avskaffande avtortyr (1772), pressfrihet, bättre sjukvård, administrativa missförhållanden straff, höja lönerna offentliga tjänstemän, spannmål marknadsliberalisering, reformen av armén och flottan, avkoppling...
tracking img