Títol pac1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (896 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Curs 2011/12 (1er semestre)
02.010 Polítiques educatives, legislació escolar i intervenció psicopedagògica

PAC 1: Els valors que orienten les polítiques educatives

• Presentació

•Enunciat

• Materials

• Criteris d’avaluació

• Format de lliurament

• Data de lliurament

Presentació

Es presenten dos documents recents, de reflexió sobre l’educació iles polítiques educatives. Els dos documents són de naturalesa molt diferent però tenen elements comuns que us han de permetre una activitat de lectura, reflexió, anàlisis i comparació al voltant depropostes i processos de polítiques educatives en relació al primer mòdul dels materials de l’assignatura.

Els documents els trobareu en fitxers adjunts i tracten de:

1- La Conferència Nacionald’Educació va ser un fòrum obert de treball i de debat a Catalunya al voltant del sistema educatiu. Els treballs van finalitzar el mes de juny de 2002 i havien començat dos anys abans. El dia deposada en marxa de la “Conferència Nacional“ el professor Alejandro Tiana Ferrer va dictar una conferència: “Logros y desafíos de la educación al inicio del siglo XXI”, que es troba a la pàgina delDepartament d’Ensenyament, “Consell Superior d’avaluacio” http://www.gencat.net/educacio/csda/index.htm a la “Conferència Nacional d’Educació“ al’apartat de presentació: http://www.gencat.es:8000/cne/conferencia.html

2– Una mirada al món: A l’empara de la UNESCO, el Fòrum Mundial sobre l’Educació va celebrar un congrés l’abril de 2000 aDakar (Senegal) establint un “Marc d’Acció“ (Educació per a tothom). Es tracta d’un document general referit a tot el món sobre el valor i la necessitat de l’educació. No és un document de políticaeducativa de govern, sinó més aviat una declaració d’intencions que hauria de tenir incidència en les polítiques educatives dels governs i en la “globalització de la política“. Llegint-lo es poden...
tracking img