T7 emmagatzematge de carregues llargues, prestatges en cantilever

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (907 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
T7 - Emmagatzematge de carregues llargues. Prestatges cantilever.
Les carregues, atenent al sentit o forma d’agafar de les mateixes poden ser manipulades de dos formes:
A) En sentitlongitudinal.
Estan compostes de peces de extremada longitud unides entre si mitjançant flejes que conformen una unitat de carrega, presenta l’avantatge que els passadissos poden ser molt reduïts, aquestamercaderia pot ser transportada amb:
a-carretilles frontals: te una capacitat nominal molt superior al pes real de la mateixa, te una sèrie de desavantatges: implica un gran radi de gir (necessitapassadissos amples), poca estabilitat de la carrega, la possibilitat d’integrar unes bragues de subjecció implica la perdua de capacitat de carrega, son cares.
b-carretilles de carrega lateral: agafen lacarrega longitudinalment però la posiciona paral·lelament mantenint l’avantatge dels passadissos.
B) En sentit transversal
Implica la necessitat de considerar una passadissos de circulació tanamples i llargs com la carrega, permet dos possibilitats.
a-carretilles frontals: necessita considerar passadissos tan amples com la longitud de la carrega
b-carretilles de carrega lateral: el passadísde maniobra i el de circulació passen a ser el mateix, la dimensió d’aquests passadissos es el resultat de sumar a l’amplada de la carrega a l’ample de la maquina.
Problemes involucrats enl’emmagatzematge de les carregues llargues.
Quan el magatzem es puramnt d’estocks de producció, el principal problema que pot presentar-se es el de la selectivitats de les mercaderies, que pot ser fàcilmentsolucionat quan s’utilitzin maquines carrega frontal. El problema es per l’ emmagatzemador, que esta previst d’espais però les seves necessitats son majors, mes difícil ho te el major problema es presentaper el magatzem individual del consumidor, ja que necessita tenir una extensa varietat de productes diferents i que generalment te mol poc espai.
Equips per la manipulació de les carregues...
tracking img