Tabaco

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (340 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Downsizing.

És una forma reorganització o reestructuració de les empreses per a dur a terme una millora dels sistemes o la metodologia de treball, el redisseny organitzacional i l’establimentadequat de la planta de personal per a comptar amb un equip més competitiu. Existeixen dos tipus, proactiu i reactiu.
En definitiva, el downsizing és una reducció de la planta de personal ambl’estratègia de tenir una estructura òptima.

ERO.

Es tracta d’un procediment administratiu - laboral de caràcter especial que pot ser emès per les causes següents:
Acomiadament col•lectiu basat en causeseconòmiques, tècniques, organitzatives, i de producció.
• Suspensió de la relació laboral per forçar major
• Suspensió de la relació laboral per causes econòmiques, organitzatives, etc
• Extinció dela relació laboral per extinció de la personalitat jurídica del contractant.
En definitiva, és un procediment contemplat a la legislació espanyola a través del qual una empresa en crisis buscaobtenir autorització per a suspendre o acomiadar treballadors. Com exemple, l’ EPIDOR, S.A., que va fer un ERO durant un any.

Deslocalització.

La deslocalització es produeix quan la producció d’unaempresa, fabrica, oficina, servei, delegació, es trasllada a un altre indret on la suma de producció i transport és més rentable que l’actual. L’exemple més recent, seria el de l’empresa SONYSubcontractació.

Una companyia subcontractista és igual o similar a la contractadora més petita i menys dotada de mitjans que aquesta. Com exemple puc esmentar l’empresa EPISER (programació i mantenimentinformàtic) petita empresa, que pertany al grup d’empreses, subcontracta per EPIDOR.

Externalització.

Les empreses d’ externalització són grans companyies que disposen d’excel•lents mitjansaltament sofisticats envers els seus clients.
El procés d’ externalització es realitza per companyies especialitzades, que compten amb una preparació molt millor, amb més mitjans i sistemes que...
tracking img