Tabla de equivalencia entre unidades

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1329 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
e17/02/12


i a e cia e

e

idade

EQUIVALENCIA ENTRE UNIDADES
Longitud Supe rficie Volum e n Masa De nsidad Pre si n Pote ncia Ene rgía Ene rgía e spe cífica C apacidad calorífica

1. LONGITUD
Unidad 1 cm 1 m (SI) 1 km 1 pulg. 1 pie 1 yarda 1 milla cm 1 100 1,0 E+5 2,54 30,48 91,44 1,60934 E+5 m (SI) 0,01 1 1000 0,0254 0,3048 0,9144 1609,34 km 0,00001 0,001 1 2,54 E-5 3,048 E-49,144 E-4 1,60934 pulg. 0,393701 39,3701 3,93701 E+4 1 12 36 6,336 E+4 pie 0,0328083 3,28084 3280,4 0,08333 1 3 5280 yarda 0,0109361 1,09361 1093,6 0,027778 0,333333 1 1760 milla 6,21371 E-6 6,21371 E-4 0,621371 1,57828 E-5 1,8939 E-4 5,6818 E-4 1

Página principal 2. SUPERFICIE
Unidad 1 cm 2 1 m 2 (SI) 1 km 2 1 pulg. 2 1 pie 2 1 yarda 2 1 milla 2 cm 2 1 1,0 E+4 1,0 E+10 6,4516 929,03 8,3613 E+32,5900 E+10 m 2 (SI) 1,0 E-4 1 1,0 E+6 6,4516 E-4 0,092903 0,83613 2,5900 E+6 km 2 1,0 E-10 1,0 E-6 1 6,4616 E-10 9,2903 E-8 8,3613 E-7 2,58998 pulg. 2 0,1550 1550,0 1,5500 E+09 1 144 1296 4,0145 E+9 pie 2 1,0764 E-3 10,7639 1,07610 E+7 6,9444 E-3 1 9 2,7878 E+7 yarda 2 1,1960 E-4 1,19598 1,1960 E+6 7,7161 E-4 0,11111 1 3,0976 E+6 milla 2 3,8611 E-11 3,8611 E-7 0,38611 2,4910 E-10 3,5868 E-8 3,2283E-7 1

Página principal

3. VOLUMEN
Unidad 1 cm 3 1 litro 1 m 3 (SI) 1 pulg. 3 1 pie 3 1 galón cm 3 1 1000 1,0 E+6 16,3871 2,8317 E+4 3785,4 litro 0,001 1 1000 1,6387 E-2 28,3168 3,7854 m 3 (SI) 1,0 E-6 0,001 1 1,6387 E-5 2,8317 E-2 3,7854 E-3 pulg. 3 6,1024 E-2 61,024 6102,4 1 1728 231,00 pie 3 3,5315 E-5 3,5315 E-2 35,315 5,7870 E-4 1 0,13368 galón 2,6417 E-4 0,26417 264,17 4,3290 E-37,4805 1

Página principal

4. MASA
.ei .c / / i/e i a e cia.h 1/3

17/02/12

E

i a e cia e

e

idade

Unidad

g

kg (SI)

ton. métr.

onza

lb

ton. corta

1 gramo 1 kilogramo 1 ton. métr. 1 onza 1 libra 1 ton corta

1 1000 1,0 E+6 28,349 453,59 9,0718 E+5

0,001 1 1000 2,8349 E-2 0,45359 907,18

1,0 E-6 0,001 1 2,8349 E-5 4,5359 E-4 0,90718

3,5274 E-2 35,2743,5274 E+4 1 16 3,2000 E+4

2,2046 E-3 2,2046 2204,6 0,06250 1 2000

1,1023 E-6 1,1023 E-3 1,1023 3,1250 E-5 5,0000 E-4 1

Página principal

5. DENSIDAD
Unidad 1 g/cm 3 1 g/l 1 kg/m 3 (SI) 1 lb/pie 3 1 lb/galón g/cm 3 1 0,001 0,001 1,6018 E-2 0,119826 g/l 1000 1 1,000 16,0185 119,826 kg/m 3 (SI) 1000 1,000 1 16,0185 119,826 lb/pie 3 62,4280 6,2428 E-2 6,2428 E-2 1 7,48052 lb/galón 8,345408,3454 E-3 8,3454 E-3 0,13368 1

Página principal

6. PRESION
Unidad 1 atmósfera 1 bar 1 kgf/cm 2 1 lbf/pulg. 2 1 mmHg 1 pascal (SI) 1 pulg.H2 O atm. 1 0,986923 0,967841 6,8046 E-2 1,3158 E-3 9,8692 E-6 2,4583 E-3 bar 1,01325 1 0.980665 6,8948 E-2 1,3332 E-3 1,0 E-5 2,4909 E-3 kgf/cm 2 1,03323 1,01972 1 7,0307E-2 1,3595 E-3 1,0197 E-5 2,5400 E-3 lbf/pulg. 2 14,696 14,5038 14,2233 1 1,9337E-2 1,4504 E-4 3,6127 E-2 mmHg 760 750,064 735,561 51,7151 1 7,5006 E-3 1,86833 pascal (SI) 1,01325 E+5 1,0 E+5 9,80665 E+4 6894,76 133,322 1 249,089 pulg. H2 O 406,782 401,463 393,701 27,6799 0,535239 4,0146 E-3 1

Página principal

8. POTENCIA
Unidad 1 BTU/hr 1 hp 1 kcal/hr BTU/hr 1 2544,43 3,96567 hp 3,93015 E-4 1 1,55857 E-3 kcal/hr 0,252164 641,616 1 kW 2,93071 E-4 0,745700 1,16222 E-3pie-lbf/s 0,216158 550,0 0,857211 W (SI) 0,293071 745,700 1,16222

.ei .c /

/ i/e

i a e cia.h

2/3

17/02/12
1 kilowatt 1 pie-lbf/s 1 watt (SI) 3412,14 4,62624 3,41214

E

i a e cia e

e

idade
860,421 1,16657 0,860421 1 1,3558 E-3 0,001 737,562 1 0,737562 1000 1,35582 1

1,34102 1,81818 E-3 1,34102 E-3

Página principal

7. ENERGIA
Unidad 1 BTU 1 caloría 1 hp-hr 1 joule(SI) 1 kW-hr 1 litro-atm. 1 pie-lbf BTU 1 3,96567 E-3 2544,43 9,47817 E-4 3412,14 9,6038 E-2 1,2851 E-3 cal 252,164 1 6,4162 E+5 0,239006 8,60421 E+5 24,2173 0,324048 hp-hr 3,93015 E-4 1,55856 E-6 1 3,72506 E-7 1,34102 3,7744 E-5 5,0505 E-7 J (SI) 1055,056 4,1840 2,68452 E+6 1 3,6 E+6 101,325 1,35582 kW-hr 2,9307 E-4 1,16222 E-6 0,74570 2,77778 E-7 1 2,8146 E-5 3,7662 E-7 l-atm. 10,4126 4,1293...