Taliansko

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1040 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TALIANSKO
územie osídlené v mladšom paleolite
kultúrny rozkvet počas doby bronzovej
Terra d´Otranto – 1.doklady o prítomnosti človeka
Grotta dell´Addaura – komplex troch jaskýň na Sicílii, objavený počas 2.sv vojny – rytiny postáv
Najstarší obyvatelia – Ligúrovia (2000pnl) a Sardínčania
Etruskovia – 900pnl zo severu, písmo, kultúra z nekropol (Tarquínia), pastieri, poľnohospodária remeselníci. Neskôr splynuli s rimanmi
Féničania – z pobrežia dnešného Libanonu. Námorníci – výmenný obchod – šperky. Zakladali kolónie na Sardínií a Sicílii.
Gréci – kolonizovali juh a Sicíliu. 7-6pnl. Cenná keramika až 2m sochy, výroba vína a olivového oleja. Hérin Chrám v Tarante

Rím – založený 753pnl.
Obdobie kráľov 753 – 510 – domáci kmeň latinov pod vplyvom etruskov
Obdobie republiky –expanzia RR do Malej Ázie, Sýrie, Egyptu, Rýn, Dunaj. Na juhu konflikt s Kartágom (3 púnske vojny). 45 pnl – Cézar sa stal doživotným diktátorom
Obdobie cisárstva – 1.cisár Octavius Augustus – synovec Cézara
Dynastie :
Juliovsko- klaudiovská – Nero (údajne podpálil rím a obvinil z toho kresťanov – prvý prenasledovateľ kresťanov)
 Flaviovci – Vesparianus – verejné záchody, Titus. Začali stavaťkoloseum, ktoré stavali židia. Koloseum – vedľa kolosálna socha
Obdobie adoptívnych cisárov :
Traján – najväčší územný rozmach
Marcus Aurelius- filozof na tróne, jediná jazdecká socha rímskeho cisára, bojoval na našom území – nápis na trenčianskej skale

2 storočia mier, 3.st. začína úpadok, oslabovanie štátnej moci, prenikanie gótskych kmeňov ( alamani, frankovia). Konštantín Veľký –zrovnoprávnil kresťanstvo – Milánsky edikt. Hl. mesto – Konštantínopol.
Rozdelenie RR na VR a ZR. Pád ZR 476 – časť patrila Byzancii a zbytok ovládlo Longobardské kráľovstvo.
Longobardi – Ravenna. Ich expanzia znepokojila cisára. Pipinova donácia 756. Pipin krátky vrátil pápežovi územia a ten ho vymenoval za cisára Frankov.
 Karolínska dynastia – Karol Veľký – spojil Longobardskú ríšu s Franskou.Vznik cirkevného štátu. Podmanil si ďalšie územia, sústreďoval vzdelancov, zakladal školy pri kláštoroch. Vznik Karolínskej minuskuly – písmo. 800 bol korunovaný za cisára.
Mestské štáty:
v starovekej Itálií sa vytvorilo viacero mest štátov po roku 800. Florencia – jazyk. Každé mesto malo vlastného vodcu, stráž, opevnenie, žoldnierske vojská. – Benátky, Verona, Miláno, Florencia, Janov,pápežský štát, Sardínske kráľovstvo ...
Križiacke výpravy:
-8 križ. výprav. Príčina – oslobodenie svätej zeme spod islamu, aby sa kresťania mohli dostať k hrobu Ježiša.
- cisár Fridrich I Barbarossa – zahynul v 3.kr vojne
- zúčastňovali sa ich aj mestské štáty kvôli obchodu – Janov, Benátky, Pizza – dovoz bavlny, cukrovej trstiny, korenia, voňaviek
- Fridrich II – 1220 korunovaný za cisára. 6.krvýprava – najúspešnejšia, diplomatickou cestou,. Bol veľmi vzdelaný, ovládal 7 jazykov. Kráľom Sicílie, Jeruzalemu, Italie, Nemecka. Zlatá bula Sicilská 1212 – cisársky titul sa stal dedičný. Přemysl Otakar I

Cisári vs. Pápeži .- boj o politickú a duchovnú moc. Roku 755 vznikol cirkevný štát, ktorý existoval do roku 1870 – vznik Talianska. Boj o investitúru.
Mestské štáty ( Comune, Signoria,Principato) bojovali medzi sebou. V 14 storočí bolo viac než 100 štátov a štátnikov. Rozdrobovanie krajiny na malé útvary trvalo až do 18.st.
Najznámejšie rodiny – Firenze – Medici, Miláno – Visconti
Námorné republiky – 1.republiky, ktoré sa začali formovať. Amalfi, Pisa, Janov, Benátky. Obchod s orientom
Mestské štáty v 14.storočí:
Benátky – pani mora. R. 679 – prvý dóža. Jadranské more.Bohatstvo vďaka námornému obchodu, križiackym výpravám. S Milánom bojovali o Pádsku nížinu.
Janovská republika – križiacke výpravy, Stredozemné more
Florencia – Medici, vytvárali cechy- súkenníctvo, medzinárodné bankovníctvo. Jedno z prvých miest kde razili zlaté mince 1252. Kontrola nad celým Toskánskom.
Miláno – hodvábne a vlnené látky, malo pod kontrolou alpské priesmyky. Rodina Sforza...