Taller de ocio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (408 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Taller d'OCI

Definició:

L'oci proporciona als residents una millor qualitat de vida. Al taller d'oci, durem a terme activitats d'oci i temps de lleure amb uns objectius rehabilitadors iintegradors, utilitzant diversos jocs per a aconseguir-los.
Els jocs seran d'interès comunitari, és a dir, tots els residents han d'estar d'acord en la realització d'aquell joc determinat i sempre tindrempresent que el resident ha d'estar motivat per realitzar tota activitat.

Objectius:
Fomentar la comunicació, l'amistat i l'establiment de relacions interpersonals riques i variades.
Compartirtemps de lleure.
Promoure l'integració social i participació.
Apropar persones amb dificultats similars.
Desenvolupar la capacitat per gaudir i obrir-se a nous interessos i formes d'activitats.Acceptar gustos diversos en comunitat.
Realitzar una rehabilitació cognitiva, sensomotora i de la memòria.
Fer front a les disminucions i limitacions físiques, afavorint el manteniment del funcionamentpsicomotriu adequat.
Valorar la capacitat d'autonomia.
Mantenir el sentiment de ser sentir-se útil i l'autoestima personal.
Estimular l'interès i la motivació.
Estimular les relacionsinterpersonals.
Potenciar la creativitat i la capacitat artística dels residents.
Facilitar l'estructuració del temps de lleure i recuperar interessos i aficions.

Metodologia:
S'invitarà als residents iparticipants a aportar noves idees i/o suggeriments. Tota proposta es vàlida, sempre i quan hi hagi la possibilitat d'aconseguir els objectius anteriorment esmentats.
Decidiran entre tots quin serà el jocper la pròxima sessió, d'aquesta manera es podrà preparar tot material necessari per poder-lo dur a terme.
Amb la col·laboració de tots, es prepararà el desenvolupament de l'activitat i es deixaràclar quin serà el paper i funció que durà a terme cada participant a l'activitat.
S'execturà el joc escollit d'una forma que agradi a tothom.
Temporalització i Ubicació:
Es realitzarà durant un...
tracking img