Tania sala

Páginas: 2 (302 palabras) Publicado: 28 de noviembre de 2010
ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
Què és el dret? El dret és un ordre jurídic que s'expressa normativament (conjunt de normes) per regir una societat, regular-ne la conducta iresoldre'n els conflictes inspirat en els postulats de la justícia. L'estudi del concepte del dret el fa una branca anomenada Filosofia del Dret.
Dret polític: El dret políticinclou l'estudi del conjunt de temes que tenen relació amb el concepte, l'organització i el funcionament de l'estat.
Dret natural: El dret natural és una tradició jurídica ques'enquadra dins de la Filosofia del Dret i, segons el jurista italià Norberto Bobbio, es caracteritza pel dualisme jurídic (reconeix l'existència d'un dret natural i un dret positiu, ila supremacia del primer sobre el segon) i la seva fonamentació es troba (segons el context històric) en un ens abstracte "natural" i "superior" a la voluntat de les persones - jasigui la physis grega, Déu o la raó humana. El terme Ius Naturale, o dret natural, procedeix de les expressions llatines Ius (Dret, lloc de Dret ) i Naturale (del natural).
ElDret positiu és el conjunt de normes jurídiques escrites en un àmbit territorial, que abasta tota la creació jurídica del legislador, mai del passat i només la vigent, no nomésrecollida en forma de llei.

Dignitat: La dignitat és un dret innat de les persones a ser tractades de manera justa i a reconèixer la seva vàlua en tant que humans. És objecte deprotecció per les lleis internacionals i pels principis de l'ètica.
Article 10 de la constitució espanyola: 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le soninherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social
* Bartolomé de las casas
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tania
  • tania
  • tania
  • Tania
  • tania
  • tania
  • TANIA
  • Tania

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS