Tarea

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (602 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
tarea 1 Глобално затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и световния океан на Земята, което се наблюдава от 1950-те години насам.[1] Често като синоним на глобалното затоплянесе използва изменение на климата.За периода 1906-2005 е установено повишаване на средната глобална температура в близост до земната повърхност средно с (0,74 ± 0,18)°C.[2]

Официалното становище наМеждуправителствената рамка по измененията в климата към ООН (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) е, че „основната част от наблюдаваното от средата на 20 век увеличение на глобалнитесредни температури много вероятно се дължи на наблюдаваното нарастване на концентрациите на антропогенни парникови газове“.[3] Макар редица изследователи да изразяват несъгласие с някои заключения наIPCC,[4] според официалната информация от същата организация голямото мнозинство от учените, работещи върху промените на климата, са съгласни с основните изводи.[5][6] Съществуват и възгледи, че някои отнаучните изследвания, според които антропогенните фактори са причина за глобалното затопляне са манипулирани. Според тях има доказателства за това, че учени от Европа и Северна Америка извършващиклиматични изследвания в продължение на близо 13 години систематично са фалшифицирали представените в различни доклади и научни статии данни и изводи за климата на Земята през последните 2000 години с цел да сепредстави съвременният относително топъл климат като уникално явление в рамките на посочения период, причинено от човешката дейност
Преобладаващото мнение е, че основната причина за наблюдаваното презпоследните 150 години глобално затопляне е повишеното съдържание на парникови газове като въглероден диоксид (CO2), диазотен оксид (N2O) и метан (CH4) в атмосферата, дължащо се на изсичането на огромен брой гори заразличните видове индустрии, както и на фреони, чиято употреба вследствие на международни споразумения е намалена значително. Сегашното ниво на концентрация на CO2 в...
tracking img