Tareas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (794 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Recension av Robert Willim, Framtid.nu: Flyt och friktion i ett snabbt företag (Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2002). När 1990-talet gick mot sitt slut dominerades medias ITbevakning av tvåberättelser, en negativ och en positiv. Den ena – scenariot att många datorer skulle kollapsa vid millennieskiftet – visade sig vara en överdriven rädsla utan någon vidare förankring i verkligheten. Denförsvann också snart från tidningssidorna. Den andra – idén att man levde i ’en ny ekonomi’ med nya spelregler för företag – överlevde något längre. Om denna andra idé har Robert Willim, etnolog vidLunds universitet, skrivit en doktorsavhandling. Boken är en läsvärd och lättillgänglig analys av ett centralt svenskt äventyr i den nya ekonomin, det lundabaserade Framfab. Genom sin rapport inifrån densvenska IT-sektorns kanske mest hajpade företag presenterar Robert Willim en läsvärd berättelse som handlar om framtidsdrömmar, arbetsmiljö och företagsideologi vid millennieskiftet. I Lund finnssedan länge företagsbyn Ideon. Här är det tänkt att teknikintensiva företag ska kunna utvecklas i ett fruktbart möte mellan universitet och näringsliv. Ett av de många småföretag som i mitten av1990-talet tog plats här i Ideons så kallade ’kuvös’ var Framtidsfabriken. 1995 hade man fem anställda, året därefter fick man en tung kund som Volvo när man gjorde en Internetlansering av den nyaVolvomodellen C-70. Snart kunde företaget flytta från ’kuvösen’ till Ideons större byggnader. Antalet anställda ökade mycket snabbt, etablerade affärsmän som Hans Rausing investerade i företaget som bytte namntill Framfab. Det lanserades på Stockholmsbörsen, aktien sköt i höjden och företaget växte genom företagsförvärv och nyanställningar. Framfab växte sig stort i en tid då många förespråkare talade omett nytt slags spelregler för företagen. ”Den nya världen är annorlunda. Glöm den gamla världsordningen. Glöm det du kunde i går. Den revolutionerande sanningen är att 1,3 kg hjärna är vår nyckel...
tracking img