Tc i l'escola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 147 (36681 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
  ELS TRASTORNS DE LA  CONDUCTA A L’ESCOLA 
      
       

MAIG DE 2007 

 

ELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA A L’ESCOLA. MAIG DE 2007 

2

  PRESENTACIÓ    Una manera diferent d’entendre el trastorn de conducta a l’escola, com la que concretarem en  aquest  document,  té  unes  implicacions  que  abasten  els  diferents  nivells  d’intervenció  dels professionals de l’EAP i psicopedagogs: l’alumnat i les seves famílies, centres  i equips, i sector.  En  efecte,  l'alumne  no  constitueix  l’  únic  o  exclusiu  àmbit  d’  intervenció  de  l’EAP  i  dels  psicopedagogs.  L’escola  i  els  seus  diferents  plans  d’organització  i  actuació  (equip  de  govern,  equips  educatius,  grups‐classe),  les  famílies  i  l’entorn  comunitari  (així  com  les  respectives  relacions entre  tots  aquests  sistemes),  configuren  l’  entramat  o  xarxa  d’  intervencions  on  un  assessorament de caràcter contextual, preventiu, i col∙laboratiu es desplega i concreta.    Aquest document s’ha elaborat amb el treball conjunt dels professionals dels següents EAP:    EAP B‐01 Nou Barris  EAP B‐06 Bages  EAP B‐26 Martorell  EAP B‐11 Sabadell A  EAP G‐03 Gironès Est EAP LL‐06 Urgell  EAP T‐09 Reus  EAP T‐03 Baix Ebre  S’ha comptat també amb l’assessorament dels següents professionals:   Francesc Vilà i Codina  Enric Bolea López  Adela Gallardo García  Olga Adroher Boter  La coordinació del treball ha estat a càrrec d’ Anna Prieto Soria i Ester Castejón Coronado.                     

 

ELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA A L’ESCOLA. MAIG DE 2007 

3

  ÍNDEX   PRESENTACIÓ  2 

ÍNDEX BLOC 1: SENTIT I FUNCIÓ DEL DOCUMENT  FINALITAT D’AQUEST DOCUMENT DE TREBALL  BLOC 2: REFERENTS PER L’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC 

5  5  7 

1. UN MARC DE REFERÈNCIA PER COMPARTIR.  7  2. IDEES PONT: EIXOS DE REFLEXIÓ PER ORIENTAR LA INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS ALUMNES QUE  8  PRESENTEN TRASTORNS DE CONDUCTA.  9 3. EDUCACIÓ I SALUT MENTAL: PRÀCTIQUES SOCIALS I SOCIALITZADORES  10  4. SENTIMENTS DE VIDA  5. L’ ESCOLA COM A ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT  11  13  6. VULNERABILITAT I PROTECCIÓ EN EL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT  6.1. ELS FACTORS DE RISC I ELS FACTORS DE PROTECCIÓ.  13  14  6.2.LA RESILIÈNCIA COM UN FACTOR PROTECTOR  15  7.  LA CONSTRUCCIÓ DELS VINCLES EDUCATIUS: CONSENTIMENT I CONFIANÇA EN LA ZDP BLOC 3: ELS TRASTORNS DE CONDUCTA EN EL MARC DE L’ ADOLESCÈNCIA  9. CARACTERÍSTIQUES DELS ADOLESCENTS  10. ELS  ADOLESCENTS AMB TRASTORNS DE CONDUCTA  11. DIFERÈNCIES ENTRE ELS TC I ALTRES TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PERSONALITAT  12. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LES PERSONES AMB TRASTORNS DE CONDUCTA  13. LA DIMENSIÓ TEMPORAL DEL  TRASTORN DE LA CONDUCTA  14. EL PROCÉS EVOLUTIU DEL TRASTORN: LA SEVA CLASSIFICACIÓ OPERATIVA TRASTORN D’AJUSTAMENT  (INICI REACTIU)  TRASTORN D’ADAPTACIÓ (TEMPS ESTANCAT)  TRASTORN DESAFIANT, TRASTORN DE LA CONDUCTA  (RESOLUCIÓ TRASTORNADA DEL CONFLICTE)  15. ELS PRINCIPALS SIGNES DE VULNERABILITAT I PROTECCIÓ EN ELS DIFERENTS ÀMBITS DE  DESENVOLUPAMENT I CONTEXTOS DE PARTICIPACIÓ  18  18  20  22  23  25  26  26  28  29  31 

 

ELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA A L’ESCOLA. MAIG DE 2007 

4BLOC 4: L’ ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC EN EL MARC DELS TC: PRINCIPIS D’ACTUACIÓ   37  37  16. EL CONTEXT DE COL∙LABORACIÓ I ELS MALESTARS EN LA ZDP  37  16.1. CONTEXT DE COL∙LABORACIÓ  38  16.2. MALESTARS I TENSIONS EN LA ZDP  17. L’ ACOMPANYAMENT  41  43  18. LA CONVERSA  44  18.1. EL MARC DE REFERÈNCIA PERSONAL I EL MARC DE REFERÈNCIA COMPARTIT.  18.2. L’ ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓ DE LA CONVERSA  45  45 18.3 DIFERENTS SITUACIONS DE CONVERSA I DIÀLEG  18.4. QUÈ DIFÍCIL ÉS CONVERSAR PER UN ALUMNE TC. QUÈ DIFÍCIL ES CONVERSAR AMB UN ALUMNE TC.  47  18.5. LA CONVERSA COM A VEHICLE DE TRANSFORMACIÓ DE LA CONDUCTA: ELS PROPÒSITS DE LA CONVERSA  AMB L’ALUMNAT TC  48  18.6. CONDICIONS PRELIMINARS A UNA POSSIBLE CONVERSA AMB ELS NOIS I LES SEVES FAMÍLIES.  49  51 ...
tracking img