Tdah

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4056 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

En el nostre país cada cop són més freqüents els diagnòstics i tractaments farmacològics de TDAH i cada vegada en infants més petits. Per això, l’excés i el mal ús del terme ha contribuït a la seva popularització, és a dir, la hiperactivitat és moda, i això l’ha convertit en una paraula d’us freqüent de la població.

Quants cops cada un de nosaltres hem sentit a parlar en algunmoment, tan a l’escola com potser en els mitjans de comunicació sobre els nens hiperactius?
Doncs moltes vegades, i és per això que en aquest treball volem aprofundir i saber més coses sobre aquest trastorn, anomenat clínicament Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat, i veure que es tracta d’un trastorn del comportament molt seriós que entre d’altres aspectes afecta en el rendimentescolar, que és l’aspecte que més preocupa als familiars del nen amb TDAH.

1. Què és el TDA-H?
El Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat és un trastorn de base neurobiològica, amb la intervenció de factors genètics i ambientals. Es tracta d’un trastorn tan motor com cognitiu.

La disfunció que causa el TDA-H ve donada per un desequilibri entre dos neurotransmissors cerebrals: lanoradrenalina i la dopamina,. que afecten directament a les àrees del cervell responsables de l’autocontrol i de la inhibició del comportament inadequat.

La prevalença d’aquest trastorn del comportament es calcula que afecta d'un 3% a un 5% dels nens en edat escolar. És donà en més freqüència en nens que en nenes.

Una de les dificultats del TDAH és que, amb una elevada freqüència, espresenta acompanyat d'un o més trastorns i/o problemes d’aprenentatge , els més freqüents són:
• Trastorns d’aprenentatge(dificultat en l’aprenentatge de les matemàtiques(DAM), de l’escriptura i de la lectura (DL), dislèxia).
• Problemes perceptivomotors (deficient coordinació motora i motricitat fina)
• Baixa competència social (mancança d’habilitats socials)
• Trastorn de conducta(negativitat/desafiant)
• Trastorns d’afecte i ansietat (depressió, fòbies, trastorn obsessiu- compulsiu, etc.)
És molt important determinar les causes dels problemes d’aprenentatge o de comportament. Un diagnòstic correcte aconseguirà que els suports que es donin a l’infant siguin adequats i efectius.

Aleshores, s’ha de tenir present que el diagnòstic de TDA-H és difícil: es pot confondrefàcilment amb altres trastorns de conducte i/o d’aprenentatge i també amb altres patologies.

2. Quines són les causes del TDA-H?
En l’actualitat es desconeixen les causes del TDAH. Però existeixen diferents teories que expliquen que l’origen del trastorn, es de causa neurobiologia, com a principal responsable. És a dir, que és el resultat d’un mal funcionament del circuits cerebrals queintervenen en la inhibició i l’autocontrol .
També s’ha demostrat que els factors socio- ambientals poden influir en major gravetat dels símptomes, i en el augment de risc de presentar trastorns o problemes associats. Per tan l’herència(genètica) és la principal causa per predisposar el TDA-H.
De manera que el TDAH tendeix a manifestar-se en famílies. Està comprovat que els fills de pares ambaquest trastorn, tenen una probabilitat més elevada de patir el trastorn, al voltant del 50%.
Algunes de les causes poden ser:
- Factor familiar i hereditari.
- Prematuritat i baix pes en néixer.
- Alteracions cromosòmiques.
- Malformacions cerebrals.
- Infeccions.
- Traumatismes.
Altres teories suggereixen que el tabac, el alcohol i els fàrmacs fets servir durantl'embaràs o l'exposició a les toxines en el medi ambient, com el plom, poden causar TDH.

3. Quins són els símptomes dels nens amb TDA-H?

El trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) es caracteritza per una falta d'atenció, hiperactivitat i impulsivitat.
S’identificarà com un trastorn quan aquests símptomes s’observin amb molta més freqüència i intensitat que els nens de la...
tracking img