Tecno

Páginas: 2 (374 palabras) Publicado: 22 de enero de 2012
LES TELECOMUNICACIONS

| |SENSE FILS |AMB FILS |
|CURTA DISTÀNCIA|Veu (ones sonores) |Interfon |
| |Llenguatge gestual|Perifèrics ordinadors i xarxes locals |
|LLARGA DISTÀNCIA |Ràdio |TV per cable|
| |TV |Telèfon fixe i Internet|
| |GPS | |
||Telèfon mòbil | |
| |Telèfon fixe| |

Visualitza els següents vídeos i contesta el següent qüestionari:

EL TELÈFON FIXE:http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17037&p_to=telecomunicacions&p_amb=4844&p_num=3

A) Quin va ser l’invent precursor del telèfon? Quin codi feia servir?

B) En l’invent del telèfon destaquen aquest dos personatgesespecialment, quina aportació va realitzar cadascú?

- Graham Bell (1876):

- David Hugues:

C) Quina va ser la 1ª ciutat europea en tenir xarxa telefònica?

D) Per què va sersubstituïda la feina que inicialment feien les telefonistes?

E) Els dos elements principals d’un telèfon són el micròfon i l’auricular. Quina funció té cadascun?

LA XARXA TELEFÒNICA:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecno
  • Tecno
  • Tecno
  • tecno
  • tecno
  • Tecno
  • TECNO
  • la tecno

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS