Tecnologia centrals nuclears

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (916 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Reactor nuclear:

[pic]

Centrals de cicle combinat i de cogeneració.

El tercer tipus seria la cogeneració amb cicle combinat, que consisteix en la unió dels sistemes de turbina de gas iturbina de baixa pressió. Els gasos produïts a la combustió s'utilitzen per a moure la turbina de gas. El gas es refreda en un intercanviador que en transmet l'energia tèrmica al vapor, que s'encarrega demoure l'altra turbina. Aquest sistema pot arribar a una eficiència energètica del 60% per a la producció elèctrica, i fins a un 85% per a la producció conjunta d'energia elèctrica i energia tèrmica.Les principals avantatges de la cogeneració es poden anomenar en el llistat següent:
• Estalvi en el consum d'energia primària, sobretot en combustibles fòssils que s'utilitzen a les grans centralsde producció d'energia. Per una mateixa demanda d'energia final es pot arribar a necessitar una quantitat inferior de combustible.
Encara que els inconvenients de la cogeneració són pocs, també se'npresenten alguns que cal tractar.
Les instal·lacions de una planta de cogeneració requereixen una inversió important per l'empresa, que tarda bastants any en amortitzar, sent el temps mig de vidaútil al voltant de 20 anys.
• Aquestes instal·lacions requereixen de un manteniment, és a dir, costos addicionals. Portant-lo a terme la mateixa empresa o empreses especialitzades.
• És necessària unanormativa adequada per regular i/o resoldre possibles conflictes que es poden donar entre les relacions cogenerador-companyia elèctrica.
Al centre i al nord d'Espanya és on més s'utilitza lacogeneració. Encara que no s'està desenvolupant de forma massiva tot i la implantació d'un nou decret sobre la venda d'electricitat Concretament a Espanya la cogeneració representa una gran part de demanda del'energia elèctrica.

Projecte Manhattan:

Nom en clau d'un projecte d'investigació portat a terme durant la Segona Guerra Mundial per els Estats Units amb ajuda parcial del Regne Unit i...
tracking img