Tecnologia programazioa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 54 (13451 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
r rie de k g orr z k h zu g e oe he b i earre nz h z e n h z k nt bat i e g au3 b a t a xl e he n r1 o 2 l ehe 8 1 5 8 13 21a 345 e z13 h k h e z u t z55 k d e kn e rr i g o rre z obig ig a 89 n 144 h n 233 r r et 377 l e e e g a ba x i l e g a 3 rr o r o a e n l e h e n 11 2 e ko 5 13 34 r z3 h 8z u 21a k z 115 d e rk nto 55 z u t a e r ig rre n z big a 89 n 144 233 r r e 377

Material didaktikoa
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

SEKUENTZIA DIDAKTIKOAK

♦ EGITURA MUGIKORRAK ♦ SONIDO, RUIDO, SILENCIO, OTRAS

SONORIDADES
♦ LA LUZ

Arloetako Aholkulariak

EGITURA MUGIKORRA

EGITURA MUGIKORRA

TEKNOLOGIA
DBHkobigarren maila

Berritzegune Nagusia – Teknologia Aholkularitza

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA. DBHko bigarren maila Teknologia

2

EGITURA MUGIKORRA

EGITURA MUGIKORRA Arloa: TEKNOLOGIA Gaia: EGITURA MUGIKORRA Maila: 2.DBH Proposamenaren testuingurua:
DBHko lehen mailan izan zuten ikasle hauek lehen kontaktua Teknologia gaiarekin eta lehenengo aldiz gerturatu izan ziren arlo honetanerabiltzen den metodologiara. Ikasmaila honetan ere metodologia berarekin jarraituko da, hau da, Proiektu Metodoarekin. Ikasleak era sistematiko eta ordenatu batean lana egiteko ohiturak finkatzen joateko momentua izango da urte hau. Helburu garrantzitsuenetarikoa izango dugu hau. Gogoratzekoa eta kontu handiz hartzekoa ere zera da, metodologia hau era egokian aurrera eramateko, baldintza minimo batzukizan behar direla: ikasle kopurua, tailerraren baldintzak, baliabideak eta abar. Planteatzen den proiektu honekin, iaz ikasten hasi eta aurten bere ikasketetan gehitzen diren makina sinpleak era praktikoan erabiltzeko aukera izango dute.

Saio kopurua: 6

Landuko diren oinarrizko gaitasunak:
. Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna . Ikasten ikasteko gaitasuna . Matematikarakogaitasuna . Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna . Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna . Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna . Giza eta arte kulturarako gaitasuna . Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 1B, 1C,2B, 2C, 3A, 3C,4A, 4B, 4D, 5A, 5B, 6B 1C, 2A, 4B, 4C, 3B, 4B, 4C 1A, 1B, 2B, 3C, 6A, 6B, 6C, 6D 4A, 4B, 6C 1B, 2B, 4B, 5A 5A, 6A Prozesuosoan

Helburu didaktikoak:
1. Objektuen azterketa metodoa erabiltzea funtzionamendua ulertuz eta objektuan parte hartzen duten blokeak bereiztuz. 2. Informazio teknikoa, prozedurak eta sinbologia era egokian interpretatzea eta informazio bera aurkitzeko bideak erabiltzen saiatzea. 3. Proiektuari irtenbide egokiak ematen saiatzea bakarka eta lan-taldean ere. 4. Taldean erabakitakoirtenbidearen planifikazioa egin, erabiliko diren baliabideak aurreikusiz. 5. Proiektua eraikitzea material egokiak aukeratuz, ondo aprobetxatuz eta birziklatua erabiltzen saiatuz eta makinak eta erremintak zuzen erabiliz. 6. Lan-etapa guztien informazioa biltzea, hizkuntza egokiak erabiliz. Prozesu osoan ohitura egokiak sustatzea, lan-taldean tratu egokia izanez, zereginak banatuz, lankidetzan arituz,lan-lekua txukun mantenduz eta abar.

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA. DBHko bigarren maila Teknologia

3

EGITURA MUGIKORRA

Edukiak:
1. Proiektu metodoaren atalen identifikazioa eta faseen araberako eginkizunak. 2. Dokumentazio teknikoaren interpretazioa eta praktika: prozesu-orria, planoak eta katalogoak. 3. Irudikapena. Perspektiba, zirriborroa, bistak, eskalak eta neurriak. 4. Informazioabilatzeko eta memoria egiteko erreminta informatikoen erabilera. 5. Mugimendua transmititzeko eta eraldatzeko makina soilak: biela, biradera, eszentrikoa, engranajea, polea, tornua. 6. Eragile mekanikoen portaera simulatzen duten programak. 7. Lan-taldeko partaide bakoitzaren konpromisoa. 8. Oinarrizko arauak betetzearen aldeko jarrera: talde-lanean, erreminten erabileran, sinbologian.

Jardueren...
tracking img