Tecnologia i medi ambient

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3022 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Amb la intenció de intentar millorar o prevenir l'estat de contaminació de la Terra, Greenpeace ha establert uns criteris amb l'objectiu de puntuar i classificar algunes de les actuals empreses electròniques segons com actuïn davant diferents tipus de processos de fabricació o re-utilització de materials, per tal de no contribuir a empitjorar l'actual problema de contaminació que està patint elnostre planeta.

Per fer aquesta classificació, Greenpeace ha escollit a divuit marques electròniques i es centre en observar tres aspectes bàsics els quals les empreses haurien de tenir en compte alhora de fabricar o reciclar diferents tipus de material electrònic, aquests temes són: substàncies químiques, residus electrònics i clima i energia.

Cadascuna d'aquestes tres demandes principalsestà dividida en cinc criteris que Greenpeace utilitza per classificar les empreses electròniques, així que hi ha un total de quinze criteris puntuables.
El sistema de puntuació consisteix a donar més punts a les empreses que millor actuïn davant el criteri que s'avalua i, en canvi, les empreses que no es preocupin o no segueixin adequadament els protocols per tal de contribuir en la millora delmedi ambient, se'ls hi atorgarà menys puntuació (podent aquesta ser nul·la) o, fins i tot, obtenir punts de penalització.

Productes químics tòxics
Primerament, fa referència a les substàncies químiques tòxiques, amb la qual cosa es pretén que les empreses tinguin cura quan les utilitzin. Es té en compte que substitueixin les substàncies químiques perjudicials per altres de més sanes. Eliminantles substàncies perjudicials es prevenen les filtracions de productes químics. La presència de substàncies tòxiques en els dispositius electrònics provoca que s'utilitzin materials secundaris contaminats per fer nous productes, ajudant a mantenir el cicle dels tòxics. Fins que s'eliminin aquest tipus de substàncies no es podrà garantir un reciclatge segur, per aquest mateix motiu es donaran méspunts a les empreses que procurin no utilitzar productes potencialment tòxics que a les que reciclin.
Dues de les substàncies tòxiques més importants són el PVC (Polyvinyl Chloride) i els BFR's (Brominated Flame Retardants). El PVC és un plàstic clorat que és utilitzat en molts productes electrònics, fins i tot es troba en aïllants i cables. Quan el PVC es crema deixa anar dioxines i furans,dues substàncies potencialment molt tòxiques.
Els BFR's s'utilitzen en circuits, recobriments de plàstic i altres materials també plàstics. Aquest tipus de substàncies, quan es sotmeten a temperatures altes, deixen anar dioxines i furans, igual que el PVC. Alguns BFR's són bio-acumulables, i s'ha observat, en alguns animals, que quan estàs una bona estona exposat a aquestes substàncies, pot arribara provocar un desenvolupament anormal del cervell amb el potencial de crear una discapacitat per aprendre i memoritzar.

Greenpeace creu que els companyies haurien de comprendre, i incorporar en les seves pràctiques, els principis més importants per preservar i no fer mal bé la naturalesa.
La política de substàncies químiques basada en el Pracaution Principle (Principi de precaució). Aquestprincipi diu que les empreses haurien de substituir o eliminar les substàncies sospitoses (poden ser perilloses), encara que científicament no s'hagi comprovat del tot si realment són perjudicials o no. És important que les empreses tinguin definits uns bons principis de precaució en les seves respectives pàgines web, així com també les mesures adoptades per substituir les substàncies químiquessospitoses que puguin danyar el medi ambient.
Les millors puntuacions en aquest primer criteri seran per les companyies que incorporin, a les seves webs, la definició dels principis de precaució i les mesures que fan servir per substituir les substàncies potencialment nocives.

El segon criteri es basa en el control de la distribució dels productes químics, per tal de garantir que els proveïdors...
tracking img