Tecnologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (501 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tecnologia

Material:

Carpeta SENFOR DIN A3.
Regle de 50 cm.
Escaire i Cartabó:- Cartabó: 28 – 30 cm.
- Escaire: 20 cm.Transportador d'angles.
Compàs.
Rotuladors calibrats de 0,2 ; 0,4 ; 0,8 ( Rotrings ).
Adaptador de compàs.
Paper vegetal de DIN A3- Normalitzat ( 5 Fulls ).Paper mil·limetrat de DIN A3- Normalitzat ( 2 Fulls ).

Normes per a l'evaluació de 3r d'ESO:

· Què cal fer per aprovar la tecnologia ?

Portada dels apunts iprojectes.
Presentar el projecte del trimestre, acabat amb els plànols, memòria tècnica, fulls de treball, valoració del projecte i propostes de millora, en els terminis acordats.Presentar el resum dels apunts fets a classe en net i ben presentats, en el format demanat, en un sobre o funda amb la portada i el nom.
Fer tots els exercicis encarregats.Aprovar esl exàmens de conceptes dels temes estudiats.
Tenir una actitud positiva.
Es valorarà la nota d'esforç i de dedicació.

Disseny i construcciód'habitatges:

· Un habitatge s'ha de construir en un espai anomenat sòl.
L'organisme encarregat de qualificar el sòl del seu territori és l'ajuntament. Amb el vist i plau de la Comissió provinciald'urbanisme i el departament de l'habitatge.

· Classificació del sòl al terme municipal de l'Escala:

· Sòl Urbà: Zona apte per a l'edificació d'habitatges.

· Sòl Rústic: Sòl destinat azones de conreu agrícola: camps, horts,granjes,etc...

· Sòl Industrial: Destinat a la ubicació de fàbriques, tallers indústries en general, etc...

· Sòl Urbà Programat ( S.U.P ): Sòl apte per aedificar, peró abans cal presentar un projecte ( plà parcial ), que determini les zones destinades a : Carrers, zones verdes,equipaments, serveis, zones edificables,etc...

· Sòl Urbà No Programat...
tracking img