Tecnologia

Páginas: 16 (3838 palabras) Publicado: 19 de noviembre de 2011
Tecnologia i societat

Index
1.Contaminació Atmosferica
1.1 Intensificació de l’efecte hivernacle
1.2 Deteriorament de la capa d’ozó
1.3 Pluja àcida

2. Contaminació de l’aigua i el sòl
2.1 Residus urbans

3. Canvi climatic i protocol de Kyoto

4.Noves fonts d’energia: els biocombustibles

5. Formes d’estalviarenergía a casa

6. Desenvolupament sostenible

7. Preguntes d’examen

1.1 Intensificació de l’efecte hivernacle

L' efecte hivernacle és el procés pel qual l'atmosfera d'un planeta fa que s'escalfi, permetent l'entrada de radiació solar visible, però impedint o dificultant l'emissió de calor des del planeta. El nom d' efecte hivernacle s'utilitza perquè, d'acord amb una descripció simplista, elshivernacles s'escalfen d'una manera aproximadament similar (tot i que de fet no és així) Part de la radiació solar que arriba a l'atmosfera terrestre és reflectida, una altra part és absorbida, i la major part arriba a la superfície terrestre. Això fa que s'escalfi la superfície, i que es remeti part d'aquesta calor en forma de radiació, però a longituds d'ona més grans que la de la radiaciósolar original. Part d'aquesta radiació infraroja torna a l'espai, però una altra part escalfa l'atmosfera, i de retruc, reescalfa la superfície terrestre.
La seva intensificació a sigut produida, per els gasos contaminants produits per les maquines produides per els humans (coches, fabriques,…) els gasos principalment contaminants son tres:
1-Vapor d’aigua ( H2O )
2-Dioxid de carboni (CO2)
3-L’ozo (O3)
Aquests gasos son generats per el fum dels cotxes, els residus de les fabriques i els aerosols, cremar els boscos i cremar combustibles fossils.
 Causen un gradual increment de la temperatura terrestre, el anomenat canvi climàtic o escalfament global, que al seu torn poden originar altres problemas mediambientals, tot i que no hi ha consens dins la comunitat científica sobreles conseqüències exactes. Les tesis més catastrofistes sostenen que aquests problemes serien els següents:
* Desertització i sequeres, que causen les pandèmies de fam.
* Desforestació, que augmenta encara més el canvi.
* Inundacions.
* Fusió del gel antàrtic, que causa un ascens del nivell del mar, submergint ciutats costaneres.
* Destrucció d'ecosistemes.
Per evitar-ho:Millorar la tecnología dels motors de combustió dels vehicles i l’instal·lació de filtres en els tubs d’escap.
Millorar la tecnología de les màquines industrials per a que contaminen menys i instal·lació de filtres en les xemeneies.
Utilitzar gas natural en compte de gasolina perque emet menys co2.

1.2 Deteriorament de la capa d’ozó
L'anomenat  forat de la capa d'ozó és un efecte dela contaminació atmosfèrica de la Terra que consisteix a una disminució d'ozó a l'estratosfera (capa alta de l'atmosfera) suposadament a causa de l'emissió a l'aire per part de l'home de substàncies que reaccionen i minven l'ozó. Altres teories sostenen que la disminució d'ozó és un fenomen meteorològic natural, i que en realitat aquest augmenta o disminueix estacionalment.
El gas culpable es clor que escombina amb l’oxigen i forma una nova mol·lecula que fa que una mol·lecula d’ozo es trenque.
Aquests gasos han estat fets a l’industria.El principal efecte negatiu es que si es destrugera la capa d’ozó moririem literalment socarrats per les radiacions ultraviolades del sol.
Per evitar-ho:
Fabricar aerosols i electrodomestics sense CFC.
Programes d’educació medioambiental en els diferentsàmbits socials(cultura de les tres R)

1.3 Pluja acida
La pluja àcida és el fenomen consistent en una pluja que cau amb uns nivells de pH inferiors als normals.
Es deu principalment a la barreja de l'aigua amb els productes moleculars del sofre i del nitrogen que s'ocasionen en la combustió, com per exemple òxid nitrós NO2, òxid nítric NO3 o diòxid de sofre SO2 que en combinar-se amb l'aigua...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • La Tecnologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS