Tecnologia

Páginas: 2 (377 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2012
activitats

1-calculeu quin desnivell haura a la següent rampa si la distancia d’aquesta es de 100m i puc vellugar un piano de 300kg amb una força de 250N
2-esatem construint un auditorii nessecitarem una rampa per poder ficar el material dintre l’alsada que aurem de superar des del terra fins a l’escenari es 1’25m si se que la carga maxima que anira a l’escenari en de 450 kg il’aura d’empenyer dues persones que faran una força maxima de 300 N. Dibuixeu l’esquema de la rampa i pposeu las dades i calcula la llargada de la rampa.3-calculeu quina alsada tindrà una rampa site una distancia de 20m i podem arrossegar un pes d’una massa de 200kg amb una força de 900N
4-en una rampa que te les següents característiques: distancia 50m desnivell 5mtinc un motor que fa una força màxima de 1500N quina sera la massa màxima que podrà arrossegar aquest motor

5-calculeu la massa que tindrà el cos num. 2 en el següent dibuix si conec que larampa te una distancia de 10m una alçada de 1’5m, la massa1 1000kg i la massa 3 es de 50kg8-tenim la següent casa que el client es un escultor vol:9-calculeu la força que haure defer si estic treballant un torn si puga una galleda plena d’aigua de 8 l i te una massa de 0’2kg la maneta del torn m’adeix 1m i el diàmetre te una mesura de 50 cm

10-ting el següent tornque a de pujar una massa de 200kg el radi del cilindre m’adeix 15cm i la maneta 1’5m calculeu:
a)quina força haure de fer per començar a pujar aquesta resistència?
b)en el cas de que la corda sagíenrotllat 5 voltes quina força haure de fer sabent que el diàmetre de la corda es de 1.5 cm


11-ens entra una comanda de fabricar un torn. El client ens comenta que aquest torn pujarà com amàxim una carga de 500kg. En el nostre magatzem tenim cilindres de diàmetre 30cm i motor amb una força màxima de 1000N. Quina llargada de maneta li haure de fer la comanda al ferre si aquest torn...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • La Tecnologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS