Tema 1, 2, 3

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2606 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
AVALUACIÓ SOCIALS
TEMA1
1- Que entes per Antic Règim? Digues també quines eren característiques fonomentals.
Era el sistema sota el qual es trobaven la majoria de les societats europees de l'edat mitjana que es caracteritzaven per una forma de vida basada en l'economia agrària de tipus senyorial, l'absolutisme monàrquic i la societat estamental.
2- Que es la il•lustració?
És un moviment decaràcter intel·lectual desenvolupat a l’europa del segle XVIII, que va posar en qüestió tots els principis de l’antic regim.
Quines son les principals idees o principis d’aquesta?
-La rao és l’unic mitja per entendre el mon.
-El coneixement era la base de la felicitat i és l’objectiu de l’humanitat.
-Les relacions humanes s’havien de basar en la tolerancia.
-Importància de l’educació i elprogrés.
3.Indica quines propostes van plantejar-se els ilustrats com alternativa a l’antic regim:
-Propostes socials: societat amb igualtat i llibertat.
-Propostes politiques: sobirania nacional i divisió de poders.
-Propostes economiques: fisocràcia i liberalisme econòmic.
4. Quins dos ilustrats van posar en marxa un projecte ambiciós?
Diderot i l’Alembert.
Com es deia?
Enciclopèdia.
Enque consistia?
Era una gran obra que erunia els pensadors il·lustrats del S.XVIII i que constava de 35 volums.

5. Explica el que sapigues de les revolucions angleses.
A anglaterra el poder reial estava limitat per laccio de dues cambres del Parlament: la dels nobles i la dels clergues i la dels burgesos, representants de les ciutats. Els monarques en necessitaven l’autorització per declararla guerra. Però al segle XVII, una nova dinastia, els Stuart, va pretendre governar sense el control del Parlament i va procedir a detenir o ajusticiar els qui se’ls van oposar. Aquests fets van donar lloc a una guerra civil entre el defensors del Parlament i els de la monaequia absoluta. El rei Carles I va ser ajusticiat i es va proclamar la república. Carles II, el nou rei d’Anglaterra, va haverd’acceptar el control del Parlament.
Una segona revolució va posar fi definitivament a la monaquia absoluta dels Stuard, i el Parlament va oferir la corona a Guillem d’Orange. El rei va jurar la Declaració de Drets, que liminava els poders del monarca i sotmetia algunes de les seves decisions al Parlament. Anglaterra va ser doncs el primer país que va tenir una monarquia de poder limitat. Elspoders executiu i legislatiu estaven separats i un tercer poder, la justícia era independent. La monarquia parlamentària britànica es va convertitr en un exemple a seguir pels filòsofs frabcesis de la il·lustració.
6. Què va ser el despotisme il•lustrat?
Eren les reformes que van fer els monarques absolutistes amb la col·laboració dels il·lustrats.
Quines reformes van propasar els monarques?-Racionalització de l’administració de l’Estat.
-Reforma de l’ensenyament.
-Modernització de l’agricultura.
-Desenvolupament de les manufactures.
-Librealització parcial de la producció i el comerç.

7.Quines van ser les causes de la proclamació d'independencia de les colonies angleses de l'America del nord?
Perquè estaven animats per les idees d’igualtat, llibertat i tolerància que elsarribava a l’Europa il·lustrada. I perquè no estaven d’acord amb les taxes i els impostos ni tampoc amb el monopoli comercial que Gran Bretanya exercia soble el seu territori. I perquè no tenien representant al Parlament de Londres.
Declaració d'Independència dels Estats Units d'America 4 de juliol de 1776. Primer president George Washington.
Quins principis es plasmaven en la Declaraciód'Independència?
Llibertat de religió, de premsa, d’expressió i de reunió, i el dret de ser jutjat. Ningú no podia ser privat de la ida, de la llibertat o de la propietat, sense u procediment judicial.

8. Explica la guerra de successió espanyola i la resistència catalana(causes, evolució, bàndoles, etc.)
Una part de les potències europees s’oposava al nou moanrca espanyol, ja que significava un...
tracking img