Tema 1 e3

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (531 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Definicio economia
Ciencia que estudia els mecanismes de producció, intercanvi i consum d'una societat

2. Diferencia entre economia i Politica economica
La politica economica descriu comhaurien de ser les coses, mentre que l'economia es la ciencia

3. Economia positiva i economia normativa
L'economia positiva descriu lo que ja ha passat i explica el perque, mentre que l'economianormativa descriu com haurien de ser les coses

5. Krugman i els objectius de la politica economica
Krugman diu que lo més important, essencial de l'economia es la productiviat, la distribució delsbens, i l'atur, i que tot lo altre – inflacio, etc – no afecta massa. Els objectius de la politica economica son saber que es lo millor que es pot fer per poder millorar l'economia.

6. Instruments depolitica economica
N'hi ha de indirectes (Impostos, despesa publica, tipus d'interes, etc) o directes (Nacionalització/Privatització d'empreses, credits, subvencions, etc)

7. Agents de la politicaeconomica
Partits politics, empreses, sindicats, opinió publica, etc

10. Definicio de depressio
Periode de desempleo massiu i exces de capacitat instalada

11. Definicio de resessio
Movimentciclic descendent de l'economia que provoca com a minim 2 trimestres de disminucio del PNB real.

12. Definicio de poblacio activa
Persones que treballen o estan buscant-ne un

13. Definicio depoblacio ocupada
Persones que no treballen

14. Definicio de poblacio inactiva
Persones que ni treballen ni busquen treball

15. Definició d'aturat
Persona que busca treball i no en troba

16.Concepte de plena ocupacio
Situació en que tots els que volen treballar, puguin obtenir feina en un periode relativament curt

17. Concepte de taxa d'atur
Porcentatge de poblacio aturada entrepoblació activa

18. Concepte de taxa d'activitat
Porcentatge de població activa entre població total

19. Tipus d'atur
Ciclic, creat per fluctuacions economiques, Estructural, Friccional que son...
tracking img