Tema 1 filosofia 2n btx

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2254 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1: Els origens de la filosofia

Del mite al logos. Els presucràtics
La filosofia neix a Grècia al segle VI aC. Aquesta afirmació és certa exclusivament des del pensament occidental. Abans de l'aparició de la filosofia les societats eren agrícoles, guerreres i aristocràtiques. Les societats eren molt sedentaries provocat per l'agricultura, i aixo feia que no necessitessin entrar encontacte amb altres cultures o societats. A través de la guerra, els paissos tenien més o menys poder depenent si guanyaven o no. El esclavatge estava molt present en la societat.
Homer, un escriptor molt important, escriu les tradicions del seu poble, al llibre anomenat “Odissea” on incluïa Déus, mortals i herois. Els herois d'Homer eren els que tenien qualitats d'un carácter superficial (força ipoder) i també intel.lectual (llest, astut...)
L'aristocràcia, significa el govern dels millors. Aquests millors són els herois, anteriorment anomenats. La societat grega tenia aquesta connotació aristocràtica, ja que les idees que Homer recull a les seves novel.les eren els pensaments de la societat. A l'aristocràcia la llei la instaura el princep (el més fort i poderós).
Aquesta societat descritaes la societat del “mite”. El que fa que es passi del mite al logos és que es produeix una sobreproducció i un excelent dels béns que afavoreix el comerç. El comerç provoca un major contacte amb altres pobles. Com que cada poble té els seus mites i les seves tradicions, la raó és la unica manera d'entendre's i posar-se d'acord entre pobles. Aquesta raó cada cop augmenta i guanya més terreny. Aixíés com es passa del mite al logos.
Logos significa raó, llei i discurs. Quan anomenem logos en els tres significats, ho anomenem Physis, que significa natura. La Physis està governada per una llei que podem identificar racionalment (raó) i que podem transmetre (discurs).
En el neixament de la filosofia hi trobem els primers pensadors, anomenats Presucratics. Els presucràtics intenten explicar demanera racional la Physis. El Arkhé és el primer principi físic i materia que descobreixen. El Arkhé està present en tot i s'origina en tot. Tota persona que es preucupa per explicar la Physis, en el fons, està buscant la constancia a la realitat natural. Com que tot està canviant continuament, l'unica cosa que podem conèixer és allò constant. Per tant, quan els Presucràtics busquen l'Arkhé estanbuscant allo constant, immutable i universal (sempre ha existit, continua existint i existirà per sempre).

Teories sobre el Arké
1. MONISTES (defensen la existència de un sol Arkhé)
Escola de Milet:
Tales → Diu que el Arkhé és l'aigua, perque a l'aigua hi ha vida i és el unic element que es troba en els tres estats de la materia (gas, liquid i solid). Tales dóna uns arguments perexplicar els fenomens fisics, cosa que no havia passat anteriorment
Anaximandre → Diu que el Arkhé és el Apéiron (Il.limitat en grec). Observant la Physis veu que està composta per una sèrie d'elements que són oposats i contraris. Per tant, tot el que existeix es defineix a partis de ser el contrari de l'altre. La natura conté tots aquets contraris. Per tant, l'Arkhé té totes les qualitats del mónperquè s'ajunten i conté els contraris. L'Arkhé és tot el que hi ha al món, per aixo no té una forma concreta
Anaxímenes → Fa una síntesi entre Tales i Anaximandre i diu que el Arkhé és el aire. Arriva a aquesta conclusió perquè diu que l'aire és un element fisic i material, i per altre banda, té unes qualitats que s'acosten a l'apéiron (il.limitat, intengible i imprecís)


Pitàgores →Diu que el Arkhé és el numero (com a forma geometrica). Tot s'inicia en l'1, amb el 2 obtenim la linia. Amb el 3 trobem la primera figura plana. Finalment el 4 seria el primer volum. D'aquesta figura inicial es poden desenvolupar més coses. És la interpretació matematica del món. Per pitagores qualsevol numero representa una forma i la podem veure. Existia un número sagrat anomenat Tetraktys,...
tracking img