Tema1: biologia celular

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3807 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
NEURONA GLIA

1.1. La neurona

Inicialment, a finals del segle XIX, les cèl·lules del sistema nerviós eren concebudes com una sola membrana; aquesta era la teoria reticular de Camilo Gogli. Posteriorment, S. Ramón y Cajal va evidenciar que, efectivament, les cèl·lules del sistema nerviós eren individuals.
Actualment concebim la neurona com la unitat essencial de processament i transmissiód'informació ditntre del sistema nerviós. La seva composició exterior és la següent:

· Cos cel·lular o soma.
· Dendrites al seu voltant amb les espines dendrítiques (una regió que pot existir o no i que està especialitzada en la rebuda i l'anàl·lisi de la informació).
· Un axó que l'uneix amb les ramificacions axòniques.
· Un botó terminal al final d'aquestes ramificacions.

Les neurones queno arriben a tocar-se es transmeten la informació a través de la sinàpsis.

1.2. Fibres mieliniques i amieliniques

· Un axò mielínic és el que té mielina. Quan el talles transversalment, trobes la mielina que l'omple parcialment; les parts cobertes són els internodes i les descobertes els nodes de Ranvier.
- SNP: les cèl·lules de Schwann composen la mielina que envolta l'axò.
- SNC: elsoligodendròcits composen la mielina que envolta diverses parts de l'axó alhora.

· Un axò amielínic és el que no està cobert per la substància grassa que és la mielina.

1.3. Transport a través de l'axó

L'axò transporta infromació des del soma fins al botó terminal; existeixen dues maneres de fer-ho:

· Transport axoplasmàtic lent: és unidireccional (anterògrad) i avança entre 0.2 i 2 mm.diaris.
· Trnasport axoplasmàtic ràpid: és bidireccional (anterògrad i retrògrad) i avança entre 200 i 400 mm. diaris.

1.4. Classificació de les neurones

Les neurones es poden classificar seguint diferents criteris.

· FORMA:

Unipolar: neurna en T o pseudounipolar.
Bipolar: neurones amb el soma al centre i les denrites les ramificacions axòniques a les bandes.
Multipolar de Golgi I:neurones amb les dendrites i el soma junts i un axó llarg (de projecció).
Multipolar de Golgi II: neurnes amb les dendrites i el soma junts, però sense axó (locals).

· FUNCIÓ:

Neurones sensorials (en T) que transmeten la informació des dels receptors sensorials fins al SNC.
Interneurones (locals i de projecció) que transmeten la informació per dintre del SNC.
Neurones motores (deprojecció) que transmeten la informació des dels músculs i les glàndules fins al SNC.

Neurona AFERENT: rep informació.
Neurona EFERENT: envia informació.

1.5. Neuroglia del SNC

Al SNC hi ha altres cèl·lules - més enllà de les neurones - que compleixen amb les seves pròpies funcions.

· Astròglia.
- Donen suport físic a les neurones.
- Regulen l'intercanvi de substàncies entre la sang ila neurona
- Regulen l'entorn neuronal.
- Protegeixen el SNC (barrera hematoencefàlica).
- Desenvolupament ontogenètic.
- Reaccions inmunitaries cerebrals.
- Tenen un possible paper en el processament de la informació (comunicació entre astròcits i neurones).

· Oligodendròglia.
- Formen la mielina del SNC.
- Mantenen les neurones.
- Produeixen alteracions autoinmunitaries quepoden estar relacionades amb l'aparició de l'esquizofrènia.

· Micròglia.
- Funció inmunitaria.

EQUILIBRI ELECTROQUÍMIC

2.1. Ions i potencial de membrana

Els líquids intra i extracel·lulars contenen ions – mol·lècules amb càrrega electroquímica (elèctrica per una banda, química per l'altre).

IÓ ---> massa + càrrega ---> GRADIENT ELECTROQUÍMIC.

- Posem per cas que tenim un gotd'aigua ple de gradient químic. El moviment de difussió serà l'encarregat de difondre'l equitativament per l'aigua. És un moviment “a favor de gradient”.
- El gradient elèctric, per contra, tendeix a la neutralitat elèctrica: les partícules (+) es mouran a favor de gradient elèctric buscant les partícules (-) i viceversa.

Ex. 1:
Un got d'aigua amb un ió X+ i un altre Y- es mantindrà estable....
tracking img