Tenis

Páginas: 31 (7706 palabras) Publicado: 27 de enero de 2011
APUNTS TENNIS

1r AAFE

1r curs AAFE
Tennis El tennis forma part dels esports d‟implements,és un crèdit desdoblat conjuntament amb el bàdminton. Té una assignació de 60 hores lectives que s‟imparteixen al llarg d‟un quatrimestre i el nombre d‟hores a la setmana seran de quatre, de les quals dues es realitzaran a les pistes de tennis Gran Via i les altres dues a l‟escola. Continguts delcrèdit 1ra avaluació U.D. 1 Familiarització amb l‟entorn U.D.2 La pràctica global del joc 2na avaluació U.D. 3 Els cops bàsics U.D. 4 La situació d‟oposició Aquestes unitats didàctiques es repetiran a la segona i tercera avaluació amb el segon grup. Avaluació Conceptes 25%, Procediments 40%, Actitud 35% 1ra avaluació Conceptes Realitzaciçó de fitxes de totes les sessions del trimestre Prova escritaProcediments Realització de sessions Domini tècnic del tennis Prova pràctica

2na Avaluació Conceptes Realitzaciçó de fitxes de totes les sessions del trimestre

-

Reglament Prova escrita

Procediments Realització de sessions Domini de la tècnica Prova pràctica

3ra Avaluació Es repeteix tot amb el segon grup. Durant la prova d‟avaluació hi haurà un alumne avaluant conjuntament amb laprofessora, aquest alumne previament realitzarà un full d‟obsewrvació amb els items corresponents dels gestos tècnics; L‟alumne avaluat tindrà dues notes. Actituds Puntualitat Col.laboració en les sessions ( recollir i col.locar material...) Participació ( interès, implicació, motivació..) Respecte a les regles, companys, material..)

L‟assistència a classe serà obligatoria, les faltes quesuperin el 20% provocarà la no avaluació i l‟alumne haurà de recuperar posteriorment. Distribució horaria Dimarts: partit ( pista gran via ) Dijous tècnica Divendres: recreació

TEMPORITZACIÓ: Justificació de les unitats didàctiques UD1 Familiarització amb l’entorn Familiaritzar-se amb l‟entorn significa iniciar-se a treballar en un ambient nou pels alumnes ja que els esports amb implement i elsesports individuals amb oposició no són tractats en els crèdits d‟aquesta etapa. L‟entorn en aquest cas cal entendre‟l que no és el purament tennístic, lluny de la idea que només es pot aprendre a jugar a tennis en una pista de tennis. Caldrà familiaritzar-se amb el tennis en l‟àmbit escolar: superfície (en funció del centre), raqueta (diferents models i mides però sempre adaptades a l‟edat), pilota(habitualment minitennis i tennis encara que se‟n poden emprar d‟altres tipus), company (quan cal col·laborar amb ell per tal de realitzar un exercici) i adversari (quan s‟introdueix l‟oposició). UD2 Pràctica global del joc La pràctica global del joc plantejada en aquest moment suposa reproduir la situació real del joc sense encara tenir els elements tècnics suficients per desenvolupar-se.Introduir el concepte tàctic d‟oposició, encara que inicialment s‟estableixi una “col·laboració” per mantenir la pilota considerem que és important per captar la idea del joc. La intencionalitat de desplaçar el contrari en diferents direccions, agafar el rol d‟atac o defensa, provar de jugar en les diferents àrees de la pista són excel·lents motius per iniciar l‟etapa posterior amb més consciència de laseva necessitat. UD3 Els cops bàsics Els cops bàsics que es treballen en aquesta fase són tractats en la gran majoria amb una metodologia mixte que permeti als alumnes no entrar en la monotonia d‟excessives repeticions i que no perdi la idea del joc que haurà d‟aplicar en la fase posterior. Així, doncs, s‟introduirà la dreta, el revés, el servei, la restada i el joc de xarxa. Com es pot apreciarés el gruix del crèdit i cal anar veient la seva aplicació amb exercicis de piloteig qeu s‟apropen a la realitat del joc. UD4 Situació d’oposició Finalment cal tornar a la situació real on l‟oponent es troba a l‟altre costat de la xarxa i un ja disposa dels elements bàsics perquè pugui desenvolupar aquelles intencions que havia treballar a la unitat didàctica 2. És doncs, el moment d‟integrar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Tenis
  • Tenis
  • tenis
  • El tenis
  • TENIS
  • Qué es el tenis
  • Tenis
  • Tenis

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS