Teoria de la imagen

Páginas: 4 (851 palabras) Publicado: 27 de abril de 2010
CONCEPTES DE DISSENY: PERCEPCIÓ DE L’OBJECTE
Abans d’escometre l’estudi dels elements bàsics que haurem de considerar a l’hora de plantejar-nos la realització del disseny, hauríem de saber quinessón les lleis que guien la percepció de les coses. És a dir, cóm veiem e identifiquem la línia, el color, el contorn, la textura i l’entorn que tenen les coses. Si sabem cóm és el procés de percepciófísica i psicològica dels objectes, podrem ser capaços de tenir més elements per poder influir en el receptor del nostre treball de disseny.
La percepció dels objectes
Totes les percepcions comencenpels ulls, permetent-nos tenir una més gran capacitat de record de les imatges que de les paraules, ja que les primeres són més característiques i, per tant, més fàcils de recordar.
La percepció estàcondicionada per l’aprenentatge o coneixement previ que tinguem dels objectes. El nostre cervell té tendència a ubicar els elements dins dels paràmetres referencials que ens hem construït a través del’experiència prèvia o coneixement. Hi ha diversos factors que influeixen en la percepció, com són:
a. L’agrupació: tendim a organitzar els elements que percebem a l’entorn de conjuntssignificatius organitzats. És com quan mirem al cel i veiem als núvols una sèrie de figures. Tenim vàries formes d’agrupació per:
Proximitat (la proximitat dels diferents elements ens fa tendir a agrupar-lo).Semblança (quan els elements són semblants o iguals també tendim a agrupar-los).
Continuïtat (la nostra percepció crea continuïtat significativa, com als tramats d’una imatge).
Simetria (per aquè els elements formin figures conegudes).
Els signes més bàsics dels nens o de comunicació en la prehistòria ens poden demostrar, a més a més del seu valor semàntic, una intenció natural de l’ésserhumà d’organitzar i estructurar les imatges.
b. Percepció figura- fons: percebem els elements separats del fons, tot i que també podem tenir la percepció contrària, percebre el fons com a figura...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Teoría De La Imagen
  • TEORIA DE LA IMAGEN
  • Teoria De La Imagen
  • Teoria de la imagen
  • Teoría de la Imagen
  • teoria de la imagen
  • teoria de la imagen
  • Teoria de la imagen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS