Teoria de las relaciones humanas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (373 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Enunciat

1. Concebre les empreses com a sistemes tancats, independents de l’entorn que les envolta, simplifica la gestió del seu dia a dia però, tal com treballem al primer mòdul de l’assignatura,no és un plantejament realista. Partint d’aquesta premissa, respon les següents preguntes:
a. Com definiries, en un màxim de 5 línies, el concepte “d’empresa com a sistema obert”?

Concebre lesempreses com a sistemes oberts, implica definir a qualsevol organització com un conjunt d’elements interrelacionats entre sí amb un objectiu comú, l’èxit de la qual depèn de la correcta coordinació ifuncionament de tots ells. Alhora, implica assumir que qualsevol empresa està interrelacionada també amb el seu entorn, que l’impacta directa i indirectament, i amb el qual ha d’aconseguir una relaciód’equilibri.

b. ¿Com argumentaries que no és un plantejament realista?

En l’actualitat empresarial les “illes” ja no existeixen. Totes les organitzacions estan influïdes, d’una manera o una altra,per l’entorn sòcio-polític-econòmic en què operen. A més, el fenomen de la globalització i l’impacte de les noves tecnologies a la societat, fan que aquest “entorn” cada cop sigui més ampli... Perexemple, veiem com fa unes dècades, la industrIa tèxtil espanyola es plantejava que la seva competència seria la resta d’empreses tèxtils d’Espanya; ara veiem que la seva competència està a Xina,Turquia, Marroc, Índia,...

c. D’entre els components que descriuen una empresa des de la perspectiva de “sistema empresa obert”, quins creus que són els més importants i per què? Inclou també ladefinició dels components que comentis, utilitzant les teves pròpies paraules.

Tots els elements que descriuen una empresa concebuda com a sistema obert són fonamentals, donat que –degut a la sevainterrelació- una modificació en un impactarà indiscutiblement en la resta del sistema. En funció de la teva experiència i coneixements previs, podries haver argumentat el següent:
El límit: Les...
tracking img