Teoria economia iv

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (643 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Teoria económica IV
Llista de problemas 1

1. Considera el model d’inflació de Cagan-Sargent-Wallace. Imagina que el Banc Central ha estat imprimint diners a una taxa de creixement constant μ=0,10(10%). De sobte el Banc Central, sense canviar la μ, imposa una nova regulació que augmenta els costos de canviar diners per bons i bons per diner que passa de ser 1 a ser 2. Quina de les següentsafirmacions és correcta?
a) La taxa d’inflació fins ara era de 10% i a partir d’ara seguirà sent del 10%
b) La taxa d’inflació fins ara era de 10% i a partir d’ara serà del 5% (és a dir, com que esdoblen els costos de transacció, la inflació passa a ser la meitat)
c) Els preus salten amunt en una quantitat no determinada
d) La taxa d’inflació fins ara era de 10% i a partir d’ara serà del20% (és a dir, com que es doblen els costos de transacció, la inflació també es dobla)
e) Cap de les anteriors afirmacions és certa

2. En un món on la renda es constant i el tipus d’interès ésconstant, la taxa d’inflació ha de ser igual a la taxa de creixement de la massa monetària (π=μ).
a) Imagina ara que hi ha creixement econòmic de manera que l’ingrés de les famílies, yt, és positiu iconstant. En aquest cas la μ será més gran o més petita que la π? Explica per què?
b) Imagina ara que NO hi ha creixement de yt però en canvi, hi ha creixement constant del tipus d’interès real, rt. Enaquest cas la μ será més gran o més petita que la π? Explica per què?

3.Imagina que la demanda de diner és , que la renda és de y=2.000 euros, que el tipus d’interès real és del 5 percent(r=0.05), que la taxa d’inflació es del 5 percent (π=0.05)y que el cost d’anar al banc és de φ=0.4.
(A) Quina és la demanda real de diner?
(B) Imagina que l’oferta de diner es de 2.000 euros. Quin és elnivell de preus que equilibra el mercat monetari?
(C) Imagina que la taxa de creixement del diner és de μ=0.05. Dibuixa el ln(Mt) en un gràfic on el temps és a l’eix horitzontal i ln(Mt) a l’eix...
tracking img