Teorias de la administracion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (364 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
REGLAS PARA DERIVAR FUNCIONES ALGEBRAICAS

I. dcdx=0

II. dxdx=1
Ia.
IIa. ddxcx=c

III. ddxu+v-w=dudx+dvdx-dwdx

IV. ddx(cv)=cdvdx

V. ddxuv=udvdx+vdudx

I.II.
III.
IV.
V.
VI. ddxvn=nvn-1dvdx

Ia.
IIa.
IIIa.
IVa.
Va.
VIa. ddx(xn)=nxn-1

VII. ddxuv=vdudx-udvdxv2

Ia.
IIa.
IIIa.IVa.
Va.
VIa.
VIIa. ddxuc=dudxc

VIII. dydx=dydv∙dvdx, siendo y función de v.

IX. dydx=1dxdy, siendo y función de x.

X. ddxlnv=dydxv=1vdvdx

Ia.
IIa.IIIa.
IVa.
Va.
VIa.
VIIa.
VIIIa.
IXa.
Xa. ddxlogv=logevdvdx

XI. ddxav=avlnadvdx

Ia.
IIa.
IIIa.
IVa.
Va.
VIa.
VIIa.
VIIIa.IXa.
Xa.
XIa. ddxev=evdvdx

XII. ddxuv=vuv-1dudx+lnuuvdvdx

XIII. ddxv=dvdx2v

XIV. ddxcvn=-ncvn+1

XV. ddxsenv=cosvdvdx

XVI. ddxcosv=-senvdvdx

XVII.ddxtgv=sec2vdvdx

XVIII. ddxctgv=-csc2vdvdx

XIX. ddxsecv=secvtgvdvdx

XX. ddxcscv=-cscvtgvdvdx

XXI. ddxversv=senvdvdx

XXII. ddxarc senv=dvdx1-v2

XXIII. ddxarccosv=-dvdx1-v2

XXIV. ddxarc tgv=dvdx1+v2

XXV. ddxarc ctgv=-dvdx1+v2

XXVI. ddxarc secv=dvdxvv2-1

XXVII. ddxarc cscv=-dvdxvv2-1

XXVIII. sen2x+cos2x=1; 1+tg2x=sec2x; 1+ctg2x=csc2xddxarc versv=dvdx2v-v2

Relaciones entre las funciones trigonométricas:
ctgx=1tgx; secx=1cosx; cscx=1senx
tgx=senxcosx; ctgx=cosxsenx

REGLAS PARA INTEGRAR FUNCIONES ALGEBRAICAS

I.du+dv-dw=du+dv+dw

II. adv=adv

III. dx=x+C

IV. vndv=vn+1n+1+C

V. dvv=lnv+C=lnv+lnC=lncv
Haciendo C=lnc

VI. avdv=avlna+C

VII. evdv=ev+C

VIII. senvdv=-cosv+C

IX.cosvdv=senv+C

X. sec2vdv=tgv+C

XI. csc2vdv=-ctgv+C

XII. secvtgvdv=secv+C

XIII. cscvtgvdv=-cscv+C

XIV. tgvdv=-lncosv+C=lnsecv+C

XV. ctgvdv=lnsenv+C

XVI....
tracking img