Teorias de la personalidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (960 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES TEORIES DE LA PERSONALIDAD

Una teoria és un conjunt d’hipòtesis, postulats i models que relacionen dades empíriques d’un sistema i permeten comprendre les seves interrelacions i ferprediccions. Les distintes teories de la personalitat es diferencien perquè parteixen de teories filosòfiques diferents i expliquen des de metodologies ben distintes, l’origen ,l’evolució i els possiblescanvis de la personalitat.
Segons C.A.Pervin, les investigacions sobre personalitat intenten respondre a tres qüestions fonamentals:
- Quines característiques defineixen a les persones, coms’organitzen manifesten costums coherents i consistents o varien segons les situacions?
- Com interactuen els factors genètics i ambientals
- Per què cada persona es comporta diferent en una situació.Com s’expliquen els canvis de conducta i les causes de la conducta anòmala?

Entre les múltiples teories sobre personalitat, hem destacat les quatre perspectives que hem considerat mésinfluents:
- Teories psicoanalítica (SIGMUND FREUD) donen gran importància a l’inconscient i se centren en el funcionament de la personalitat i els conflictes interns.
- Teories dels trets (HANSJ.EYSENCK) tracten d’identificar quins trets formen la personalitat i com es relacionen amb el comportament real
- Teories humanistes (Carl Rogers) posen l’èmfasi en l’experiència subjectivaprivada i en el creixement personal (la autorealització segons A.MASLOW)
- Teories conductives (JULIEN ROTTER) ressalten l’ambient extern i els efectes del condicionament i l’aprenentatge sobrela personalitat.

[pic]

TEORIA PSICOANALÍTIQUES

• Autor:
Sigmund Freud (1856-1939) nascut en Freiberg, es va doctorà en medicina en Viena en 1980 i viatjà aParis per a treballar amb Jean Charcot, que utilitzava la hipnosis per a tractar la histèria. Aprèn que algunes alteracions somàtiques són produïdes per influències psíquiques. Durant la teràpia,...
tracking img