Teorias plantonicas segun aristotil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (535 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITATS FINALS; TEXT 1
1.Fes un esquema de les idees principals del text.
Les raons d’Heràclit sobre la veritat: totes les coses sensibles flueixen constantment, s’hi ha d’haver ciència iconeixement d’alguna cosa a més de la naturalesa sensible no hi ha ciència de les coses que flueixen.
Els filòsofs posteriors van separar nombrant-les idees , arribant a la conclusió que hi ha idees detotes les coses que es diuen de manera universal.
La dificultat mes gran és la de saber quina és la contribució de les idees als éssers sensibles tant als eterns com a aquells que es generen i escorrompen.
Les idees no són substancies de les coses, perquè serien de elles, ni expliquen la seva existència, no estan en els essers .
Els objectes no poden procedir de “de” cap que posseeix l’expressió“de”.
Les idees son models i que la resta de les coses participen d’elles.
2. En el primer paràgraf, Aristòtil explica el motiu pel qual va aparèixer la teoria de les idees platònica. Explica’l tuamb les teves paraules recordant el que vam veure en la unitat sobre Plató.
Segons Aristòtil, la teoria de les idees part de la recerca per part de Sòcrates de determinar i definir l’essència de lescoses. Aristòtil no pot admetre que l’essència de les coses hi hagi separada de les coses. No rebutja en la seva totalitat la teoria de les idees, sinó la seva existència separada.
3.Quina diferènciaestableix el text entre la posició socràtica i la platònica?
Que Sòcrates treballava sobre les virtuts ètiques i fou el primer en donar definicions universals, però després van separar i van donar ala realitat el nom de idees, perquè hi ha idees de les coses que es diuen de manera universal.

4.Explica les crítiques d’Aristòtil a les teories platòniques a l’últim paràgraf.
* Critica alsdos mons el de les idees i el de les coses, proposats per Plató, on les coses sensibles no són en si, sinó que són participar d’una idea, Aristòtil defensa un de sol, perquè si hi ha dos mons es...
tracking img