Teories de l'organització

Páginas: 2 (473 palabras) Publicado: 5 de junio de 2011
2.1.Aportacions de l'Escola Estructuralista

La burocràcia: M. Weber

El seu estudi sobre la burocratització de la societat, inclòs dins la seva descripció de la racionalització,tracta de lesformes racionals en els que les organitzacions socials apliquen les característiques d'un tipus ideal de burocràcia. L'administració pública moderna aplega molts dels aspectes que ell predicava..Teoritzava com anar d'un canvi des d'una organització i acció orientada a valors (autoritat tradicional i autoritat carismàtica) a una organització i acció orientada a objectius (autoritat racional-legal).Les característiques de la burocràcia són les següents:

1.Caràcter legal de les normes i els reglaments
2.Caràcter formal de les comunicacions
3.Caràcter racional i divisió del treball4.Impersonalitat en les relacions
5.Jerarquia de l'autoritat
6.Rutines i procediments estandaritzats
7.Competència tècnica i meritocràcia
8.Especialització de l'administració, independentment delspropietaris
9.Professionalització dels participants
10.Completa previsió del funcionament

Bases de la Teoria de l'Organització: P. Selznick

Selznick mostra la necessitat d’implementar un anàlisiestructural amb la finalitat de fer possible una relació entre el comportament contemporani i variable, originat pels diferents interessos i finalitats divergents entre els diferents actorsparticipants interns, així com les forces socials de l’entorn. Les organitzacions tenen una dimensió formal que les perfilen com a estables i perdurables i una dimensió informal i d’entorn social que lesconfiguren com a variables i dinàmiques. Per l’autor les organitzacions s’han de dotar dels mecanismes necessaris per assegurar-se una certa estabilitat i capacitat de supervivència. Considera lacooptació com el procés d’absorbir a nous elements a la cúpula directiva d’una organització com a mitjà per evitar les amenaces a la seva estabilitat o supervivència.

Teoria i estructura socials: R.K....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • l'organització del cos huma
  • L’organització Econòmica En Un Camp De Presoners De Guerra
  • L'organització en el treball
  • teoría de la teoría
  • Teoria
  • Las Teorias
  • Teorias
  • Teoria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS