Terapia visua

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1893 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto

- Anamnesi
•Pacient amb nou anys que refereix visió borrosa tant de lluny com de prop.
•Refereix cansament quan llegeix o fa tasques en visió propera.
•Ens comenta que te problemes per seguir una lectura normal (ens diu que ha d’utilitzar el dit per saber per on va).
•Comenta que te mals de cap molt sovint.
•Els pares ens comuniquen que no te problemes escolars (exceptuant la lectura),les seves notes són bones.
•Lleu hiperèmia a tots dos ulls.
•La mare ens comenta que s’apropa molt per veure la televisió.
•El nen diu que quan porta molta estona fent una tasca en visió propera veu doble.


Examen visual previ a la teràpia

Av visualsensecorrecció/habitual: UD: 0.6++
UE: 0.6-
Binocular:0.7
Retinoscopia: UD: +0.50 -0.50 20º
UE:+0.25 -0.25 180º
Cover Testhabitual: VL: 2x VP: 8x’
Subjectiu: UD: 0.00 -0.50 20º (AV: 0.9+)
UE: 0.00 -0.25 180º (AV: 0.9+)
AV binocularamb correcció : 1.0
PPC: 35/42 PPCfiltro rojo: 70cm
Maddox: Vertical: orto Horitzontal: 7∆BN
Forias Von Graeffe : VL: 3x ∆BN: X/4/2 ∆BT: X/4/2
VP: 9x’∆BN: X/13/9 ∆BT: X/11/9
A/CA: 3/1 (al afegir-li una lent esfèrica de +1.00 passa de 9x’ a 6x’)
Fixació: central
Percepció simultània (Worth): no suprimeix
Estereopsis: 60”
Flexibilitat acomodativa VL: UD: 10 cpm UE: 10 cpm
Flexibilitat acomodativa VP: UD: 12 cpm UE: 12 cpm
Amplitud de acomodación: UD: 10 D (10 cm)
Retard (MEM): +0.50
Pupiles: PIRRLA OK
Motilitat: SPEC(tot malament)
Diagnóstic: Exofòria bàsica
Tractament:
- Teràpia visual: vergències i motilitat ocular.
- AV baixa segons la mitjana.
- Estereopsis alterada per l’AV o per les vergències.
- Necessita tractament.

- Primera sessió de Teràpia Visual 10/03/2011
La Teràpia comença amb:
• Corda de Brock:
La utilitzem perquè al tenir una exofòria el que hauremde treballar es la convergència. La corda de Brock serveix per desenvolupar la conscienciació cinestèsica de la convergència. El terapeuta li va posar les diferents boles (groga, verda i vermella) segons la seva capacitat de convergir i li va dir que fos alternant la fixació: que comencés per la més llunyana (la vermella) i després cap a les més properes. A mesura que el pacient no trobavadificultat li anava apropant les boles. El nen deia que de tant en tant li desapareixia una corda, però llavors el terapeuta li deia que es concentrés en veure-la i la tornava a veure. Explicava que les cordes li creuaven per darrera de les boles.
Resultat: 25 cm

• Cartes de Hart:
En aquest cas es tracta de guanyar flexibilitat a l’hora de canviar de VL a VP. Quan estigui mirant la targeta que tea les mans estarà estimulant tant l’acomodació com la convergència i al anar-se apropant la targeta que te a les mans, està treballant l’amplitud de convergència. El terapeuta tenia penjada una targeta a 4 metres respecte d’allà on el pacient estava assegut i una altre que havia d’aguantar el nen a les seves mans. El treball que havia de realitzar el nen consistia en llegir una filera de latargeta propera i després llegir-la de lluny. S’havia d’anar apropant la targeta fins que deixés de veure nítid i separar-lo una mica i continuar amb l’exercici. Vam observar que cada cop podia apropar-se una mica més (tot i que no eren resultats espectaculars).
Resultat: 20 cm

•Flexibilitat de vergències:
El terapeuta li va mesurar la flexibilitat de vergències en visió llunyana (utilitzantprismes de 6D BN/12D BT) i en visió pròxima ( utilitzant 12D BN/ 14D BT). La prova consisteix en comprovar quants cicles per minuts pot enfocar el pacient amb el prisma i sense ell.
Resultats:
El terapeuta va tenir que disminuir la potencia dels prismes per que el pacient pogués fer ve l’exercici, finalment va utilitzar en visió pròxima 6∆BN/10∆BT i en visió llunyana 10∆BN/12∆BT.

•Sacàdics:...
tracking img