Terminologias destinaciones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (528 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TERMINOLOGIES DE DESTINACIONS ALTERNATIVES
Destinació turística:
Entenem com a destinació turística on es realitzen la major part de les activitats de producció i consum turístic i on es produeixenla majoria dels efectes geogràfics, socials, econòmics i culturals del turisme. La destinació es conforma com un subsistema en l'espai entre dos sistemes més amplis, el sectorial-turístic i elgeogràfic, i com tal participa en part de tots dos i ha de ser interpretat, planificat i gestionat atenent als seus elements individuals, però fonamentalment a les interaccions que entre aquests elements esprodueixen.
Destinacions Hiperespecialitzades:
A partir de la definició de destinació turística que he comentat anteriorment, entenem com a destinacions hiperespecialitzades, aquelles on lesactivitats de producció i consum turístic estan excessivament especialitzades en un tema en concret i l'oferta turística de la destinació és una i única exclusivament no donant lloc a potenciar un altretipus d'activitats com a conseqüència de la hiperespecialització en una sola activitat. Aquest fenomen pot ser positiu com a posicionament de marca, quant a destinació i activitat, al mercat turísticaltament competitiu però alhora perd un segment de públic molt ampli que no estigui interessat en aquest tipus d'activitats i no tingui més remei que buscar una altra destinació. També és possible que lahiperespecialització d'una destinació sigui conseqüència de no disposar d'altres atractius turístics.

Ejemplos:
- El litoral Español: es una destinación hiperespecializada en el turismo de sol yplaya, tanto que está afectando gravemente al medio ambiente.
- Centro América: países como Cuba y México parece que son países especializados en sol y playa únicamente aunque tengan muchos otrosatractivos turísticos. Pueden ser dos ejemplos de que la hiperespecialización puede ser positiva ya que este tipo de actividad ha generado y sigue generando mucho turismo y como consecuencia riqueza...
tracking img