Terrasar-x

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1138 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TerraSAR-X

Teledeteción

1.Introducción
• O satélite TerraSAR-X foi lanzado o 15 de xuño de 2007 e
comenzou a emitir imáxes preliminares o 19 de xuño do 2007. • Foi posto en órbita gracias á financiación dunha asociación entre un ente público (DLR, organismo alemán de investigación espacial) e un grupo privado (EADS Astrium, accionista de Infoterra Gmbh e de Spot Image). 1.Introducción
• Astrium GmbH encárgase da xestión dos datos con fins científicos. Créase entón unha empresa subsidiaria de Astrium denominada Infoterra GmbH, encargada de comercializar as imaxes de TerraSAR-X. Nesta tarefa tamén colabora estreitamente Spot Image, dado que é propiedade en gran parte de Astrium GmbH. • Este satélite describe unha órbita circular heliosíncrona. • A súa altura orbital é de 514km.

2.Obxetivos
• Adquisición en banda X: cartografía das características de superficies e distinción de elementos de pequeno tamaño. • Diferentes polarizacions simultáneas: mellor discriminación de objetos. • Alta resolución xeométrica: detección de obxectos de pequeno tamaño. • Alta resolución radiométrica: distinción dun gran número de clases temáticas.

2.Obxetivos
• Repetición elevada,según diferentes ángulos de visión, independientemente das condicións meteorolóxicas e de iluminación : observacións frecuentes, vixilancias e postas ó día regulares.
• Flexibilidade e eficacia do sistema: paso rápido dun modo de captación visual a outro (amplia cobertura e/ou elevada resolución xeométrica): observacións detalladas sobre amplias extensións e productos de diagnóstico de riscoscase en tempo real.

Copyright © 2007 German Aerospace Center (DLR)/Infoterra GmbH

Estracto de una imagen simulada TerraSAR-X en resolución máxima

Nesta imaxe TerraSAR-X, simúlase unha central eléctrica (e a mesma foto aérea), e ponese en evidencia a complementariedade entre a observación óptica e a que proporciona o radar. Mentras que se esixe unha resolución moi fina (adquisiciónsubmétrica) en óptica para detectar certos obxetos, as torres metálicas da central, ó reflexar con forza os sinais do radar, poden así ser fácilmente identificadas.

3.Resume técnico
• TerraSAR-X é un sensor de Radar de Apertura Sintética ou
SAR que utiliza a banda X e está baseado en tecnoloxía de antena de fase activa. A antena do TerraSAR-X permite capturar imaxes en 3 modo distintos: • SPOTLIGHT:ata 1 metro de resolución e tamaño de escena 10km x 5 km. • STRIPMAP :ata 3m de resolución e tamaño de escena de 30km x 50km. • SCANSAR :18m de resolución e tamaño de escena 100km x 150km.

3.Resume técnico
• ESCALAS:
• SPOTLIGHT E=1/5000 • STRIPMAP E=1/10000 • SCANSAR E=1/100000

3.Resume técnico

3.Resume técnico
• RESOLUCIÓN ESPACIAL: de ata 1 metro • RESOLUCIÓN ESPECTRAL: podeproducir imaxes

coloreadas en base a 4 bandas xeradas por multipolarización (HH, HV, VV, VH).
• RESOLUCIÓN RADIOMÉTRICA: 16bits/pixel
• RESOLUCIÓN TEMPORAL: cada 11 días pero debido á sua

capacidade de observar a ambos lados da sua traxectoria permítelle adquirir imaxes en calquer punto da Terra cada 4.5 días sendo de 2 días no 90%.

3.Resume técnico
• Masa: 1230 kg. • Frecuencia na quetraballa o radar: 9,65 GHz. • O satélite TerraSAR-X ten 5 metros de largo x 2,4 metros

de ancho cunha sección hexagonal.
• A polarización pode ser simple, dobre ou cúadruple: HH

(Vermello),VV (verde) e HV ou VH (Azul).

• Inclinación: 97,44º.

3.Resume técnico

4.Empresas distribuidoras
• Infoterra GmbH posee os dereitos exclusivos de

explotación comercial do novo satélite alemánTerraSAR-X.
• Astrium, líder europeo do sector Sistemas de Satélites

Especializados, comprometeuse a establecer unha filial responsable da comercialización de información de TerraSAR-X e tamen de productos e servicios basedos na información das suas imaxes. Esta filial encárgase de asegurar o éxito comercial da misión de TerraSAR-X.

4.Empresas distribuidoras
• Infoterra GmbH é parte...
tracking img