Tesis d'abril

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (338 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITATS: Les Tesis d’Abril

Tesis d’Abril: document elaborat per Lenin al tornar de l’exili després de la Revolució de Febrer (1917) que establia quin era el camí que havia de seguir laRevolució Bolxevic.

1. Resumeix el significat de cadascuna de les tesis.
1a: La primera tesi Lenin expressa que la Gran Guerra es una batalla capitalista i que per aquesta raó s’hi ha de sortir.També expressa que és una guerra de robatori i que el proletariat no hi dona suport sinó hi hagués unes condicions posades per aquests.
2a: La segona tesi de Lenin anomena a la nova classe, laburgesia i diu que el poder era seu però que ara hauria de ser del proletariat i de la classe obrera. Aquesta tesi estava dirigida als Menxevics.
3a: A la tercera tesi de Lenin, aquest dona l’esquena a lesidees del govern provisional i a les seves promeses (sortir de la 1a Guerra Mundial).
4a: Dins de la quarta tesi, Lenin expressa que el poder hauria d’estar en mans dels soviets diputats obrers jaque aquests són la única forma de govern revolucionari.
5a: En aquest punt, s’explica com hauria de ser un govern (sense policia, sense exèrcit, sense cos de funcionaris...).
6a: Dins d’aquest punt,s’expressa que les terres haurien de ser nacionalitzades, i que haurien de quedar a disposició dels soviets, els pagesos i els agrícoles nacionals.
7a: Aquesta tesi reclama la unió de tots els bancsen un i que estigui controlat pels soviets.

2. Quines són les innovacions més importants introduïdes per Lenin en aquest document?
* Crec que les innovacions més importants introduïdes enaquest document és la organització del govern pels soviets i la unió de tots els bancs per fer-ne un de sol i controlat pels soviets.

3. Quina importància van tenir aquestes tesis per aldesenvolupament de la revolució?
* Crec que va tenir una gran importància ja que poc temps després, serà l’exèrcit rus qui es posarà a favor d’aquests ideals davant les ordres absolutistes del...
tracking img