Text expositiu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (286 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL TEXT EXPOSITIU

FINALITAT:

-Transmetre coneixements, oferir informació objectiva. És un tipus de text que explica com els humans representem el món des de les diferents disciplines delsaber: la ciència les humanitats, la tècnica, etc.

CARACTERÍSTIQUES:
-Vers en present.
-Noms i verbs específics i abstractes.
-Connectors lògics que jerarquitzen la informació i relacionendades i idees.
-Llenguatge formal, objectiu, denotatiu i referencial.

ESTRUCTURA:
-Introducció: obertura del tema: presentació, situació de caràcter general, dades, etc.
-Desenvolupament: coscentral de la informació, desplegament aspecte per aspecte.
-Cloenda: Tancament del text (síntesi dels aspectes tractats, perspectives de futur..)

DIVERSES MANERES D’ORGANITZAR LES IDEES-Text descripció: text que esposa trets, característiques, atributs..d’un fenomen, idea, element.
-Text comparació: text que s’organitza a partir de les semblances i les diferències entre dues omés entitats.
-Text causa-efecte: text que s’articula partint de la causalitat; un determinat agent (antecedent) origina un efecte (consegüent).
-Text problema-solució: text ques’articula sobre la base de la caracterització d’un problema i el plantejament de possibles solucions.
-Text-seqüència: text que s’organitza seguint un eix temporal. El contingut s’estructura enprocessos o etapes.

EXEMPLE

L’adolescencia és un període de la vida de la persona. És la fase del desenvolupamnt humà situada entre la infancia i la edad adulta. És una etapa que es caracteritza pelcreixament físic i el desenvolupament psicològic, per tant, es considerada un fenòmen biològic, social i cultural.

En aquesta etapa, la persona s’enfronta a diferents situacions i a diversosproblemas. Hom lluita per ser aprovat i reconegut pels companys i per ser acceptat en el grup d’amics. És una etapa on un se sent insegur i amb una gran controversia, on els sentiments i les emocions...
tracking img