Texto de panofsky

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (845 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1 º .- Utilitzant el text de Panofsky, traça un discurs que continga tots els passos que ha de seguir l'historiador de l'art quan s'enfronta a la investigació del fet artístic.
Erwin Panofsky fou unhistoriador i crític d'art alemany, sens dubte un dels més importants en la Història de l'Art. Va nàixer a Hannover el 30 de març de 1892, va estudiar a Berlín el segon ensenyament, completant laseva formació universitària en diversos centres alemanys. Graduat a Friburg el 1914, la seva tesi doctoral està centrada en Albrecht Dürer. En el desenvolupament de la seva carrera va aprofundir enl'anàlisi dels artistes i dels períodes de la Història de l'Art, destacant el Renaixement.
Warburg va ser el seu principal mestre, que li va adscriure a la Universitat d'Hamburg, al mateix temps que a lesseves investigacions.
Va ser professor d'aquesta universitat de 1926 a 1933, moment en el qual va abandonar Alemanya, amb la seva família, en prendre el poder el partit nacionalsocialista.
Aquestmateix any es va establir als EUA, on va continuar amb la seva labor docent a les universitats de Princeton (1935-1962), Harvard (1947-1948) i Nova York (1963-1968).
Sense cap dubte va ser un delsprimers tractadistes d'Art Contemporani per la seva vasta cultura i poder d'anàlisi, que li van permetre analitzar la creació artística des del doble punt de vista de la iconografia, és a dir, la forma, ila iconologia, o el contingut. A ell devem també l'anàlisi de l'evolució del poder creatiu de l'home a través del temps i de les cultures, relacionant l'art amb els corrents de pensament imperants enel moment de l'execució de l'obra a analitzar.
Panofsky va continuar en la mateixa línia de pensament que Warburg, que va considerar la iconografia com una ciència fonamental a l'hora de comprendreel significat de l'obra d'art que, segons la nova ciència, serviria de suport a uns textos determinats. Warburg era partidari que una representació naturalista era un procés a través del qual un...
tracking img