The haine

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (426 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
FITXA N: INTEGRACIÓ/ASSIMILACIÓ

Visioneu la pel·lícula “la Haine”

Si creieu-ho que el 3 joves del film estan marginats o exclosos socialment feu una valoració del grau d’aquesta en funció delquadre d’en Joaquim Costa.
Si penso que estiguin marginats perquè provoquen en la societat pena, por, agressivitat...
Ells es senten rebutjats per la societat llavor actuen amb agressivitat yconductes de defensa.
Referent al quadre de Joaquim Costa, crec que estaria en la zona de marginació, llavors en la dimensió econòmica hi hauria una gran exclusió social y un gran reflex en l’atur, ja queson joves que busquen diners amb tràfic de drogues o qualsevol acte delictiu, ja que no se li dona oportunitats de un bon treball.
En la dimensió social, seria de un alt aïllament. Però seria unaïllament respecte al resta de societats. No troben vincles socials amb la resta.
I per últim la dimensió personal seria d’insignificança vital, en aquest grup poden perdre la seva identitat i confiança deaconseguir una vida millor i intentan buscar solucions a la situació de marginació social.

Analitza els factor endògens i exògens desencadenats de la marginació en el cas dels joves de lapel·lícula.
En el cas dels joves de la pel·lícula, els factors endògens parlen de les circumstàncies estrictament personals. I estarien en el grup de antisocials, ja que hi ha una reacció amb actitudsagressives i donen una negació dels valors i normes d’una forma directa.
I en els factors exògens, que son els que estan fora de l’individu, en la societat. Els classificaria en el grup dels socials ja queson marginats per la seva ètnia, religió, classe social...

Digues quin dels personatges consideres antisocial i/o asocial, si és que creus que hi ha algun.
Considero a que els tres protagonistesson antisocials, perquè tenen una reacció amb actituds agressives i una negació de les normes de forma directa.
Hi ha un personatge que podria ser asocial, es el amic d’en Said. Ja que viu al...
tracking img