The nature of the firm "coase"

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1396 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
THE NATURE OF THE FIRM

Ronald Harry Coase era un economista anglès guardonat amb el premi Nobel el 1991. És considerat el fundador de l'Anàlisi Econòmica del Dret i de la nova economia institucional. Membre de l'Escola econòmica de Chicago, el seu article "The problem of Social Cost" ("El problema del cost social", 1960 ) és considerat l'article més citat en la literatura econòmica de tots elstemps i països, però les seves idees centrals ja estaven explícites en l'article "The Nature of the Firm" ("La naturalesa de l'empresa", 1937) en el qual explica que qualsevol sistema d'assignació de preus té un cost i que és possible fer una anàlisi econòmica de les regles, les formes d'organització i els mètodes de pagament.

L’essència d’aquest text és donar una definició clara del concepted’empresa. J. Robinson diu que les qüestions claus que en economia han resoldre’s són les següents hipòtesis: són aquestes hipòtesis susceptibles de tractar-se? i corresponen al món real?
En aquest treball s’espera deixar clar la definició d’empresa. Marshall desenvolupa la idea d’un marge i de la substitució. Arthur Salter defineix el sistema econòmic en les següents definicions: el sistemaopera per si mateix, el seu funcionament no està donat per cap control central, l’oferta s’ajusta a la demanda i la producció al consum mitjançant un procés automàtic, elàstic i sensible. El sistema econòmic està coordinat pels preus i la societat, que aquesta es converteix en un organisme. Aquesta teoria suposa que la direcció dels recursos depèn directament del mecanismes dels preus. Arthur Salte,però proporciona una visió molt incompleta, ja que no s’ajusta totalment a l’empresa. Per exemple, en el teoria econòmica trobem que l’assignació dels factors de producció entre els diferents usos es determina a través dels mecanisme dels preus. Tanmateix, Marshall introdueix l’organització com un quart factor de producció; J.B. Clark assigna al empresari una funció de coordinació; Knightintrodueix als gerents (coordinació). D.H. Robertson comenta que la coordinació es fa per el mecanisme dels preus. Fora de l’empresa, les oscil·lacions del preu regeixen la producció, que està coordinada a través d’una sèrie de transaccions d’intercanvi en el mercat. Dins l’empresa, aquestes transaccions s’eliminen i en lloc de la complexa estructura del mercat amb les transaccions d’intercanvi essubstitueixen pel coordinador empresarial que dirigeix la producció. La producció està regulada per les oscil·lacions dels preus, aquesta es podria realitzar sense cap organització. Però, per què hi ha una organització?
La característica que diferència a l’empresa es que segueix el mecanisme de preus. Aquesta, com diu Robbins, relacionada amb una xarxa externa de preus relatius i costos, però ésimportant descobrir la naturalesa exacta d’aquesta relació. Maurice Dobb analitza la concepció capitalista d’Adam Smith (l’empresari s’ocupa de la divisió del treball dins l’empresa, planifica i organitza, però està relacionat amb la major especialització econòmica de la qual l’empresari és simplement una unitat especialitzada). La pregunta és: per què és la coordinació la funció del mecanisme delspreus en un cas i les empresari en un altre? S’ha d’explicar les bases sobre que, en la pràctica, es realitza l’elecció de les alternatives.

El mecanisme dels preus pot seguir-se si la relació que ho substitueix és adequada. La raó principal de per què és rentable establir una empresa es que existeix un cost d’utilització del mecanisme dels preus. El cost més obvi d’organitzar consisteix endescobrir la importància dels mateixos. S’han de tenir en compte també els costos de les negociacions i contractes. El caràcter del contracte és que per una remuneració està d’acord en complir les ordres del empresari, ja que aquest dirigeix els factors de producció. Altres costos són els d’emprar els mecanismes dels preus. Per resumir aquest apartat, podem dir que el funcionament d’un mercat...
tracking img