Tics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (577 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EDUCACIÓ SOCIAL EN EL PERÍODE D’ENTREGUERRES
Un dels educadors més rellevants de l’educació nova, però en l’àmbit de l’educació social va ser Frantisek Bakule, un home txecoslovac que fou pioner del’implementacií dels principis de la pedagogia nova en l’educació social. Va aplicar aquests principis als centres que acudien infants discapacitats mutilats per culpa de la primera Guerra Mundial.Va començar treballant al Institut Fedeika, a Praga. La característica del seu projecte educatiu va ser que es va centrar amb les matèries artístiques (art, música, etc) per treballar amb els infants,creant d’aquesta manera una petita comunitat que s’autogestionava per ella mateixa amb assemblees, grups, representants,etc.
Fora de l’horari escolar l’ Institut implicava a les famílies dels nensper fer formació moral i lectura de la premsa d’allà en ve alta. A més tenia un taller de tècniques d’ofici on se’ls formava per la fusteria i enquadernació. Amb la fusteria construïen pròtesis pelssoldats mutilats de la Guerra. Tanmateix, també van crear una cooperativa de construcció de joguines infantils. D’aquesta manera, venent els productes creaven uns ingressos que permetien l’autogestió del’ Institut.
Després d’uns anys, el mateix Bakule va crear el Institut Bakule, on acollia també a infants mutilats i del carrer en general. També va formar una coral d’infants que es va convertir enel símbol del institut, es va donar a conèixer per Europa i així donaven a conèixer el moviment i alhora guanyaven diners. La música va ser usada per Frantisek com un mecanisme d’educació social.
Apartir del 1929 comença un període dur i difícil, doncs comencen a créixer amb força els nacionalismes i feixismes. Això implica una dura persecució al món jueu. Bakule tanca el Institut doncs erabàsicament insostenible.
El moviment escolta té un paper molt important en la protecció dels jueus. Sorgeix per tot Europa, però és molt notable a França, on es crear una gran xarxa de protecció als...
tracking img