Tipologia textual

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (486 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Gèneres | Finalitat | Estructura | Característiques |
Text Descriptiu: * Guies turístiques * Crítiques literàries * Fragments en textos narratius | Explica les característiques de qualsevolelement de la realitat. | - ordre variat segons el tipus de: * de dalt a baix * dreta – Esquerra * general a particular | * Abundància de noms i adjectius * Verbs copulatius *Figures retòriques * Puntuació (...) * Adverbis de manera * * Conector espacials |
Text narratiu: * noticies de prensa * biografies * treballs histogràfics | Explica fets reals o ficticisd’uns personatges; dintre d’un espai i temps. | * plantejament: on es caracteritza al protagonista i l’ambient * nus: transformació del protagonista i ttranscurs de l’acció * desenllaç: resoluciódel conflicte | * ús de nexes de temps i causa * verbs d’acció i circumstancials * intenta interesar al lector * text versemblant * coherent |
Generes | Finalitat | Estructura |Característiques |
Text Conversacional: * converses * diàlegs * discussions * entrevistes * enquestes | Parlar alternativament entre dues o més persones, establint torns de paraula. | *obertura: salutació * tema central: orientació de la conversa cap a un interés comú * conclusió: part final on s’expressa els punt en acord * Comiat: fórmules de cortesía, agraïment | *intercanvi de papers entre emisor/receptor * comunicació no verbal (gestos,mirada..) * Coherència * Presició * Correcció |
Text Retòric: * poesia * prosa poetica * discursos solemnes * textosartificiosos | Forma que adquereix una rellevància especial perque es pretén donar-li una funció estètica.Persuadir. | * recerca d’arguments * selecció i ordenació de les idees * exposició |És una forma original d’expressar-se mitjançant alguns recursos * f. semàntiques: metàfora, paradoxa... * f. sintàctiques: polisíndeton... * f. fonètic: al·literació... * R. Mètrics:...
tracking img