Tipus d'agricultura (català)

Páginas: 3 (597 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2012
1-AGRICULTURA: L’agricultura apareix fa 10.000 anys en el període històric del neolític, però fins el segle XVII no hi ha la revolució agrària on s’innoven les tècniques i aconsegueixen mésproducció, més aliment i el fi de la fam. Hi ha llocs que encara no han fet la revolució agrària, vol dir que disposen de poca producció, poc aliment i més fam. L’agricultura forma part del sector primari queel definim com un conjunt de feines/activitats relacionades amb l’obtenció de aliments (productes) de la natura, que tan poden ser aliment humà. Aliment per els animals o primeres matèries1.1-AGRICULTURA DE SUBSISTÈNCIA: L’agricultura de subsistència serveix per l’autoconsum, això vol dir que no tenen excedent. Tenen eines senzilles, poca tecnologia, no gaire bones tècniques agràries i per culpad’això tenen un baix rendiment i molt poca producció. Això pasa en països com Àfrica, Àsia o A. Llatina.
1.1.1-AGRICULTURA ITINERANT PER CREMACIÓ: La agricultura itinerant per cremació consta dequatre passos. El primer es cremar un extensió de terreny. El segon es que la pluja apaga aquest foc i queden cendres que les fem servir com un adob natural. Després lleurem i sembrem aquest terreny.Finalment seria que el cap de 4-5 anys quan la terra ja no es fèrtil, es torna a començar el procés en un altre lloc. (regions de la sabana africana)
1.1.2-AGRICULTURA DE SECÀ: L’agricultura de secàcombina l’agricultura i la ramaderia el camp es divideix en tres parts una si planta un producte per exemple mill, en un altre part si planta un altre producte per exemple cacauet i finalment la ultima,que es diu guaret es on pasturen els animals. Hi una rotació cada temporada, la tècnica és que els fems dels animals fertilitzen les terres per això es fa la rotació, tot hi això són terres de moltpoca producció. (regions d’Amèrica del sud i Àfrica).

1.1.3-AGRICULTURA IRRIGADA DE L’ARRÒS: L’agricultura irrigada de l’arròs necessita molta aigua i sobretot molta ma d’obra. El problema...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • la salmonella tipus
  • Catalán
  • catala
  • Catalo
  • catala
  • catalan
  • CATALAN
  • Català

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS